Newid hinsawdd ac ecolegol

Gwybodaeth am newid hinsawdd ac ecolegol yn cynnwys beth ydym ni’n ei wneud a sut y gallwch chi helpu.

Ymgynghoriad Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol

Mae ein Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol yn cael ei hadolygu a'i hadnewyddu bob 3 blynedd ac rydym yn cynnal ymgynghoriad i glywed eich barn am ein strategaeth sydd wedi'i diweddaru.
Y dyddiad cau ar gyfer dweud eich dweud ar y strategaeth sydd wedi’i diweddaru yw dydd Llun 20 Mai 2024.

Darganfyddwch mwy am yr ymgynghoriad Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol

Services and information

Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol 2021-22 i 2029-30

Gweld y Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol 2021-22 i 2029-30, sydd wedi'i fabwysiadu'n ffurfiol gan y Cyngor.

Beth yw'r broblem?

Dysgwch am effaith newid yn yr hinsawdd ac ecolegol.

Beth rydym yn ei wneud fel cyngor

Gwybodaeth am yr hyn yr ydym yn ei wneud i leihau newid yn yr hinsawdd ac ecolegol.

Beth allwch chi ei wneud i helpu?

Darganfyddwch beth allwch chi ei wneud i helpu i fynd i’r afael â newid hinsawdd ac ecolegol.

Y newyddion diweddaraf

Darllenwch ein newyddion diweddaraf am newid hinsawdd ac ecolegol.

Cymerwch ran

Mewngofnodwch neu gofrestrwch ar gyfer Y Panel ar Sgwrs y Sir er mwyn cymryd rhan a chael y newyddion diweddaraf am newid hinsawdd ac ecolegol a gwybodaeth am ymgynghoriad.

Effeithlonrwydd ynni

Gwybod mwy am yr arian sydd ar gael i sicrhau fod eich cartref yn defnyddio ynni yn fwy effeithiol.

Prosiect Dolydd Blodau Gwyllt

Dysgu mwy am ein prosiect Dolydd Blodau Gwyllt.

Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy: Cynllunio (gwefan allanol)

Dysgwch sut y mae’r Ardal hon o Harddwch Naturiol Eithriadol yn ymateb i heriau newid hinsawdd.

Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan

Gwybodaeth am Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan yn Sir Ddinbych.


Carbon Literate Organisation (Bronze) logo