Newid hinsawdd ac ecolegol

Gwybodaeth am newid hinsawdd ac ecolegol yn cynnwys beth ydym ni’n ei wneud a sut y gallwch chi helpu.

Services and information

Beth yw’r broblem?

Dysgwch am effaith newid yn yr hinsawdd ac ecolegol.

Beth rydym yn ei wneud fel cyngor

Gwybodaeth am yr hyn yr ydym yn ei wneud i leihau newid yn yr hinsawdd ac ecolegol.

Beth allwch chi ei wneud i helpu

Darganfyddwch beth allwch chi ei wneud i helpu i fynd i’r afael â newid hinsawdd ac ecolegol.

Y newyddion diweddaraf

Darllenwch ein newyddion diweddaraf am newid hinsawdd ac ecolegol.

Cymerwch ran

Mewngofnodwch neu gofrestrwch ar gyfer Y Panel ar Sgwrs y Sir er mwyn cymryd rhan a chael y newyddion diweddaraf am newid hinsawdd ac ecolegol a gwybodaeth am ymgynghoriad.

Effeithlonrwydd ynni

Gwybod mwy am yr arian sydd ar gael i sicrhau fod eich cartref yn defnyddio ynni yn fwy effeithiol.