Cadwch yn gynnes y gaeaf yma

Croeso Cynnes

Dewch draw i fwynhau lle diogel i gadw'n gynnes gyda chwmni, paned a sgwrs y gaeaf hwn.

  • Cam 1: Cofiwch gael eich brechu rhag y ffliw
  • Cam 2: Cynheswch eich cartref, neu o leiaf un ystafell
  • Cam 3: Peidiwch â bod yn unig
  • Cam 4: Osgoi llithro, baglu a chwympo

4 cam i gadw'n gynnes y gaeaf hwn

Rhifau cyswllt defnyddiol

  • Pwynt Mynediad Sengl Cyngor Sir Ddinbych: 0300 456 1000
  • Pwynt Mynediad Sengl Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: 0300 456 1111
  • Os ceir argyfwng, ffoniwch 999
  • Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am iechyd a lles ar: dewis.cymru (gwefan allanol)
  • Galw GIG 111 Cymru ar 111 i gael gwybodaeth a chyngor am wasanaethau 24 awr y dydd.