Cadwch yn iach y gaeaf hwn

Sut i aros yn iach yn Gaeaf (gwefan allanol)

Iechyd Gaeaf - Cadwch yn Gynnes, Cadwch yn Dda (GIG Cymru).

  • Gwisgwch yn gynnes: Gwisgwch lawer o haenau, het, sgarff, menig a sannau trwchus. Cadwch bâr o esgidiau glaw yn eich car.
  • Byddwch yn ofalus: Gwyliwch allan am rew. Gwisgwch esgidiau cadarn a cherddwch yn araf a diogel.
  • Bwyta ac yfed: Bwytwch ddiet cytbwys ac yfwch ddigonedd o ddŵr, neu beth am yfed diod moethus fel siocled poeth.
  • Gofalwch am eraill: Sicrhewch fod eich ffrindiau a’ch perthnasau yn iawn. Os oes gennych gymdogion bregus, sicrhewch eu bod yn ddiogel.
  • Paratowch eich cartref: Gwasanaethwch neu gwiriwch eich boeler. Defnyddiwch ddargludyddion gwres. Sicrhewch fod gennych ddigonedd o danwydd.

Cadwch yn iach y gaeaf hwn

Rhifau cyswllt defnyddiol

  • Pwynt Mynediad Sengl Cyngor Sir Ddinbych: 0300 456 1000
  • Pwynt Mynediad Sengl Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: 0300 456 1111
  • Os ceir argyfwng, ffoniwch 999
  • Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am iechyd a lles ar: dewis.cymru (gwefan allanol)
  • Galw GIG 111 Cymru ar 111 i gael gwybodaeth a chyngor am wasanaethau 24 awr y dydd.