Gwybodaeth a chyngor dros y Gaeaf

Gwybodaeth a chyngor am baratoi ar gyfer y Gaeaf a mwy.

Services and information

Cyngor ar dywydd garw (gwefan allanol)

Ydych chi'n barod am y tywydd y Gaeaf hwn? (Llywodraeth Cymru)

Sut i aros yn iach yn Gaeaf (gwefan allanol)

Iechyd Gaeaf - Cadwch yn Gynnes, Cadwch yn Dda (GIG Cymru).

Paratowch eich cartref ar gyfer y Gaeaf (gwefan allanol)

Gofalwch bod eich tŷ yn barod ar gyfer y tywydd oer trwy ddilyn ein cyngor a'n hawgrymiadau da (Dŵr Cymru).

Cyngor tymhorol (gwefan allanol)

Cyngor y Swyddfa Dywydd.

Dyddiadau casgliadau bin

Mwy am eich dyddiau gwastraff ac ailgylchu.

Graeanu yn y gaeaf

Rydym yn taenu halen ar ffyrdd i atal rhew rhag ffurfio bob nos pan ragwelir rhew neu amodau rhewllyd.

Cludiant cyhoeddus

Bysiau, trenau, tocynnau a phasys. Popeth sydd ei angen arnoch chi i deithio.

Cau ysgolion mewn argyfwng

Cael gwybod os yw eich ysgol ar gau.

Llifogydd

Beth i'w wneud os bydd llifogydd.