Gwybodaeth a chyngor dros y gaeaf

Gwybodaeth a chyngor am baratoi ar gyfer y gaeaf a mwy.

Yr adroddiadau a'r rhybuddion diweddaraf (wefan y Swyddfa Dywydd)

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y tywydd ac unrhyw rybuddion, ewch i wefan y Swyddfa Dywydd.

Services and information

Cyngor ar dywydd garw (gwefan allanol)

Gwybodaeth a chyngor a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.

Canolfannau Clyd (Croeso Cynnes gynt)

Dewch draw i fwynhau lle diogel i gadw'n gynnes gyda chwmni, paned a sgwrs y gaeaf hwn.


Cadwch yn gynnes y gaeaf yma

Gwybodaeth a chyngor ynghylch cadw'n gynnes y gaeaf.

Cadwch yn Gynnes Aros yn Iach (Age Cymru) (gwefan allanol)

Mae Age Cymru hefyd yn cynnig gwybodaeth am sut i gadw’n iach, yn gynnes ac yn ddiogel dros fisoedd y gaeaf.

Cadwch yn gynnes y gaeaf yma

Gwybodaeth a chyngor ar gadw'n gynnes y gaeaf hwn.

Taliad Tanwydd Gaeaf (gwefan allanol)

Os cawsoch eich geni ar neu cyn 25 Medi 1957, gallech gael rhwng £250 a £600 i’ch helpu i dalu’ch biliau gwresogi.Cadwch yn iach y gaeaf hwn

Gwybodaeth a chyngor am gadw'n iach y gaeaf hwn.

Cadwch yn iach y gaeaf hwn

Sut i aros yn iach yn gaeaf.Gyrru'n ddiogel yn y gaeaf

Cyngor ar sut i yrru'n ddiogel mewn tywydd gaeafol.

Paratowch eich cartref ar gyfer y Gaeaf (gwefan allanol)

Gofalwch bod eich tŷ yn barod ar gyfer y tywydd oer trwy ddilyn ein cyngor a'n hawgrymiadau da (Dŵr Cymru).

Eira - clirio eira a rhew eich hun (gwefan allanol)

Cyngor ar glirio rhew ac eira (Y Swyddfa Dywydd).


Gwybodaeth a gwasanaethau

Cymorth Costau Byw

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu pobl â chostau byw.

Cludiant cyhoeddus

Bysiau, trenau, tocynnau a phasys. Popeth sydd ei angen arnoch chi i deithio.

Graeanu yn y gaeaf

Rydym yn taenu halen ar ffyrdd i atal rhew rhag ffurfio bob nos pan ragwelir rhew neu amodau rhewllyd.

Cau ysgolion mewn argyfwng

Cael gwybod os yw eich ysgol ar gau.

Dyddiadau casgliadau bin

Mwy am eich dyddiau gwastraff ac ailgylchu.


Argyfyngau

Tywydd eithafol

Gwybodaeth a chyngor am dywydd eithafol.

Llifogydd

Beth i'w wneud os bydd llifogydd.

Colli cyflenwad pŵer ac argyfyngau

105 yn rhif newydd y gallwch ei ffonio i roi gwybod neu gael gwybodaeth am doriad trydan.