Neuadd y Sir

Diweddaraf am coronafeirws

Mae Siop Un Alwad Rhuthun ynghau i’r cyhoedd ar hyn o bryd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws.

Ewch yn syth i:

Oriau Agor

  • Dydd Llun: 8.30am i 5pm
  • Dydd Mawrth: 8.30am i 5pm
  • Dydd Mercher: 8.30am i 5pm
  • Dydd Iau: 8.30am i 5pm
  • Dydd Gwener: 8.30am i 5pm
  • Dydd Sadwrn: ar gau
  • Dydd Sul: ar gau

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau Siop Un Alwad

Mae Siopau Un Alwad yn darparu gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o wasanaethau'r cyngor o dan un to, o dreth y cyngor i gasgliadau sbwriel a thrwyddedau parcio.

Gallwch hefyd dalu am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor, gan gynnwys treth y cyngor, rhenti tai a dirwyon parcio. Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd. Cofiwch ddod â'ch rhif cyfrif / rhif cyfeirnod neu gerdyn talu gyda chi. Mae yna hefyd giosg taliadau hunan-wasanaeth yn y Siop Un Alwad yma.

Gwasanaethau Cymdeithasol

Dydd Llun i Ddydd Iau: 8.30am i 5pm

Dydd Gwener: 8.30am i 4.30pm

Cysylltu â’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Ysgrifennwch atom

Cyngor Sir Ddinbych,
Blwch Post 62,
Rhuthun,
LL15 9AZ

Ewch i

Cyngor Sir Ddinbych,
Ffordd Wynnstay,
Rhuthun,
LL15 1YN

Cysylltwch â Siop Un Alwad Sir Ddinbych ar-lein

Ffôn: 01824 706000

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

Dyma’r meysydd parcio agosaf:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.