Tŷ Russell, y Rhyl

Diweddaraf am coronafeirws

Mae Caledfryn (Dinbych) a Thy Russell, y Rhyl ar gau. Mae Siop Un Alwad Rhuthun ar gau o 23 Hydref wedi i Lywodraeth Cymru gyhoeddi cyfnod clo byr, a bydd yn ailagor ar 9 Tachwedd ar gyfer apwyntiadau a drefnwyd ymlaen llaw yn unig. Dylai pobl yn ymweld â ein gwefan am wybodaeth.

Os oes gennych unrhyw bryderon am les unigolyn, cysylltwch a’r Pwynt Mynediad Sengl, ar 0300 456 1000. Mewn argyfwng tu allan i oriau, ffoniwch 0345 053 3116 ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol neu 0300 123 3068 ar gyfer pob gwasanaeth arall.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws.

Ewch yn syth i: sut i gysylltu ac ymweld â ni

Oriau Agor

Cyngor ar Dai

Cyngor ar Dai

Dydd Llun i Ddydd Gwener: 10am i 1pm

Cysylltwch â’r adran Tai

Yn ôl i frig y dudalen.

Datrysiadau Tai (Digartrefedd)

Datrysiadau Tai (Digartrefedd)

Dydd Llun i Ddydd Gwener: 1pm i 4pm

Mwy am Tîm Atal Digartef (Digartrefedd)

Yn ôl i frig y dudalen.

Mae’n cownter Budd-Dal Tai ddim ar gael yma ddim mwy.

Os hoffech chi drafod budd-daliadau tai, cysylltwch â ni ar 01824 706000.

Canfod mwy amdan sut i cysylltu a Budd-Daliadau Tai.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Ysgrifennwch atom

Dylid anfon pob gohebiaeth ysgrifenedig i’r cyfeiriad canlynol:

Cyngor Sir Ddinbych
Blwch Post 62
Rhuthun
LL15 9AZ

Ewch i

Ffordd Churton
Y Rhyl
LL18 3DP

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.