Tŷ Russell, y Rhyl 

Nid yw Caledfryn (Dinbych) a Thŷ Russell (y Rhyl) ar agor i’r cyhoedd oni bai fod gennych apwyntiad.

Dylai pobl yn ymweld â ein gwefan am wybodaeth.

Siop Un Alwad Rhuthun

Rydym ar agor i’r cyhoedd o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 4:30pm.

Gallwn helpu gyda phethau fel:

  • sganio dogfennau
  • trwyddedi parcio
  • archebu sachau gwastraff masnachol
  • gwneud cais am Fathodyn Glas

Os oes angen i chi wneud taliad neu os oes gennych gwestiwn am un o wasanaethau’r Cyngor, ffoniwch 01824 706000 (dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5pm) er mwyn i ni sicrhau bod yr holl fanylion gennym i'ch helpu ac i drefnu apwyntiad i'n gweld ni os oes angen.

Os oes gennych unrhyw bryderon am les unigolyn, cysylltwch a’r Pwynt Mynediad Sengl, ar 0300 456 1000. Mewn argyfwng tu allan i oriau, ffoniwch 0345 053 3116 ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol neu 0300 123 3068 ar gyfer pob gwasanaeth arall.

Ewch yn syth i: sut i gysylltu ac ymweld â ni

Oriau Agor

Cyngor ar Dai

Cyngor ar Dai

Dydd Llun i Ddydd Gwener: 10am i 1pm

Cysylltwch â’r adran Tai

Yn ôl i frig y dudalen.

Datrysiadau Tai (Digartrefedd)

Datrysiadau Tai (Digartrefedd)

Dydd Llun i Ddydd Gwener: 1pm i 4pm

Mwy am Tîm Atal Digartef (Digartrefedd)

Yn ôl i frig y dudalen.

Mae’n cownter Budd-Dal Tai ddim ar gael yma ddim mwy.

Os hoffech chi drafod budd-daliadau tai, cysylltwch â ni ar 01824 706000.

Canfod mwy amdan sut i cysylltu a Budd-Daliadau Tai.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Ysgrifennwch atom

Dylid anfon pob gohebiaeth ysgrifenedig i’r cyfeiriad canlynol:

Cyngor Sir Ddinbych
Blwch Post 62
Rhuthun
LL15 9AZ

Ewch i

Mae’r swyddfa hon ar agor i’r cyhoedd trwy apwyntiad yn unig

Nid oes derbynfa gyffredinol, felly os nad oes rhywun yn eich disgwyl chi, nid oes modd i chi fynd i mewn i’r adeilad.

Gweler y wybodaeth uchod am sut i ymweld â ni.

Ffordd Churton
Y Rhyl
LL18 3DP

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.