Polisïau ysgolion ac addysg

Mae yna bolisïau statudol ac anstatudol i ysgolion yn Sir Ddinbych, yn ogystal â pholisïau y mae Cyngor Sir Ddinbych yn eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau addysg eraill. 

Gallwch wneud cais i’r pennaeth am gopi o unrhyw un o bolisïau’r ysgol.

Dogfennau polisi

Polisïau gweithwyr addysg ac ysgolion