Strategaeth Hygyrchedd Addysg

Nod cyffredinol y strategaeth hon yw sicrhau bod Cyngor Sir Ddinbych yn cefnogi’r ysgolion y mae’n gyfrifol amdanynt, i ddiwallu anghenion disgyblion anabl a chodi eu cyraeddiadau.

Pwrpas y strategaeth yw sicrhau bod mynediad i'r cwricwlwm, yr amgylchedd ffisegol a gwybodaeth i ddisgyblion anabl yn ganolog i’r ffordd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu gan gefnogi ysgolion gyda’u cynlluniau hygyrchedd.

Strategaeth Hygyrchedd Addysg (PDF, 509KB)