Strategaeth llyfrgell 2019 i 2022

Mae'r strategaeth yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer y gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus yn Sir Ddinbych a'r hyn y mae'n bwriadu ei gyflawni yn y tair blynedd nesaf. Bydd hefyd yn dangos sut mae ein llyfrgelloedd yn cyfrannu at nodau a chynlluniau strategol lleol a chenedlaethol.

Strategaeth llyfrgell Sir Ddinbych 2019 i 2022 (PDF, 257KB)