Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol 2021-22 i 2029-30

Ym mis Gorffennaf 2019 datganodd Cyngor Sir Ddinbych Argyfwng Newid Hinsawdd ac Ecolegol.

Mewn ymateb, ac erbyn 31 Mawrth 2030, nod y Cyngor yw dod yn:

Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol 2021-22 i 2029-30 (PDF, 2.47MB)

Mae’r ddogfen hon yn esbonio rhagor am y ddau nod hyn a’r tasgau rydym am geisio eu cyflawni i gyrraedd ein targed erbyn 2030. Mabwysiadwyd y strategaeth hon yn ffurfiol gan y Cyngor ym mis Chwefror 2021.


Carbon Literate Organisation (Bronze) logo