Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol 2021-22 i 2029-30

Ym mis Gorffennaf 2019 datganodd Cyngor Sir Ddinbych Argyfwng Newid Hinsawdd ac Ecolegol.

Mewn ymateb, ac erbyn 31 Mawrth 2030, nod y Cyngor yw dod yn:

Mae’r ddogfen hon yn esbonio rhagor am y ddau nod hyn a’r tasgau rydym am geisio eu cyflawni i gyrraedd ein targed erbyn 2030. Mabwysiadwyd y strategaeth hon yn ffurfiol gan y Cyngor ym mis Chwefror 2021.

Ymgynghoriad Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol

Mae ein Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol yn cael ei hadolygu a'i hadnewyddu bob 3 blynedd ac rydym yn cynnal ymgynghoriad i glywed eich barn am ein strategaeth sydd wedi'i diweddaru.
Y dyddiad cau ar gyfer dweud eich dweud ar y strategaeth sydd wedi’i diweddaru yw dydd Llun 20 Mai 2024.

Darganfyddwch mwy am yr ymgynghoriad Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol

Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol 2021-22 i 2029-30 (PDF, 2.47MB)


Carbon Literate Organisation (Bronze) logo