Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai 2022 i 2026

Ers i’r Pandemig Covid-19 ddechrau ym Mawrth 2020, rydym wedi gweld cynnydd yn y nifer o aelwydydd sy’n dod yn ddigartref yn Sir Ddinbych.

Mae Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai 2022 i 2026 yn nodi ein cyfeiriad i ddod â digartrefedd i ben o fewn Sir Ddinbych.

Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai 2022 i 2026 (PDF, 295KB)