Cynghorau dinas, tref a chymuned

Mae gan Sir Ddinbych 37 cyngor dinas, tref a chymuned, sy’n cynrychioli cymunedau lleol. Mae’r cynghorau yn cynnwys aelodau etholedig, ac maent yn darparu nifer o wasanaethau, er enghraifft: 

  • arwyddion a hysbysfyrddau gwybodaeth cyhoeddus
  • seddau cyhoeddus
  • llochesi bws
  • cofebion rhyfel 
  • canolfannau cymunedol 

Dod o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer cynghorau dinas, tref a chymuned

Cynghorwyr dinas, tref a chymuned

Os ydych chi’n gynghorydd dinas, tref neu gymuned, ac yn chwilio am ddogfennau polisi, ewch i’r adran strategaethau, cynlluniau a pholisïau.