Etholiadau cynghorau dinas, tref a chymuned

Mae cynghorau dinas, tref a chymuned yn gyfrifol am gynnal a chadw rhai parciau, meinciau a goleuadau stryd. Maen nhw hefyd yn trefnu torri glaswellt a lleiniau gwair o fewn ffin eu cymuned.

Mae yna 37 cyngor dinas, tref a chymuned yn Sir Ddinbych. Rhyngddyn nhw mae yna 377 o aelodau etholedig. Mae etholiadau cynghorau dinas, tref a chymuned yn cael eu cynnal pob pum mlynedd ar yr un diwrnod ag etholiadau cynghorau sir.

Dod o hyd i’ch cyngor dinas, tref neu gymuned

Edrychwch ar ganlyniadau’r etholiadau dinas, tref a chyngor cymuned

Pleidleisio

Er mwyn pleidleisio mewn etholiad cyngor lleol yng Nghymru, mae’n rhaid i chi fod wedi’ch cofrestru i bleidleisio, yn 16 oed neu hŷn ar ddiwrnod y bleidlais, ac un o’r canlynol:

  • yn ddinesydd Prydeinig
  • yn Ddinesydd Gwyddelig neu Ddinesydd yr UE sy’n byw yn y DU
  • yn ddinesydd o'r Gymanwlad sydd â chaniatâd i ddod i mewn i’r DU neu aros yno, neu nad oes angen caniatâd arnoch
  • yn ddinesydd gwlad arall sy’n byw yng Nghymru neu’r Alban, sydd â chaniatâd i ddod i mewn i’r DU neu aros yno, neu nad oes angen caniatâd arnoch; ac
  • ddim yn destun anghymhwyster cyfreithiol i bleidleisio

Dod o hyd i orsaf bleidleisio