Setiau data

Rydym wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw ynghylch y gwaith yr ydym yn ei wneud, ein prosesau gwneud penderfyniadau, a'r gwasanaethau a ddarparwn.  Fel rhan o'r ymrwymiad hwn, rydym yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael, trwy gyhoeddi setiau data.  Mae'r rhain yn setiau o ddata y gallwch eu lawrlwytho a'u hailddefnyddio.

Cyhoeddir y setiau data o dan y Drwydded Llywodraeth Agored (gwefan allanol) oni nodir yn wahanol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o ddata ynglŷn â Sir Ddinbych a chynghorau eraill ar:

Ffyrdd wedi'u mabwysiadu

Mae ffordd wedi’i mabwysiadu yn ffordd sy’n cael ei chynnal a’i chadw ar draul y cyhoedd.

Setiau data ffyrdd wedi'u mabwysiadu (MS Excel, 191KB)

Diweddarwyd: 6/9/2019

Bathodynnau Glas

Bathodynnau Glas 2012 i 2019.

Setiau data bathodynnau glas (MS Excel, 20KB)

Diweddarwyd: 24/3/2020

Data cynnal a chadw pontydd

Data cynnal a chadw pontydd.

Setiau data cynnal a chadw pontydd (MS Excel, 13KB)

Diweddarwyd: 17/12/2019

Mynwentydd

Data mynwentydd, gan cynnwys: costau, claddedigaethau a chapasti.

Setiau data mynwentydd (MS Excel, 14KB)

Diweddarwyd: 13/1/2020

Tir Halogedig

Cofrestr Tir Halogedig. Mwy am tir halogedig.

Cofrestr tir halogedig (PDF, 145KB)

Diweddarwyd: 1/1/2020

Cost llety mewn argyfwng

Yr arian a wariwyd yn darparu llety mewn argyfwng ym mhob blwyddyn yn y pum mlynedd diwethaf.

Setiau data Cost llety mewn argyfwng (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 18/11/2019

Ôl-ddyledion Treth y Cyngor

Ôl-ddyledion Treth y Cyngor.

Setiau data Ôl-ddyledion Treth y Cyngor (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 2/3/2020

Seilwaith beicio

Gwariant seilwaith beicio.

Setiau data seilwaith beicio (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 25/3/2020

Rhestr fflyd

Rhestr fflyd Sir Ddinbych.

Setiau data rhestr fflyd (MS Excel, 26KB)

Diweddarwyd: 19/2/2020

Data rhyddid gwybodaeth / RGA

Data Rhyddid Gwybodaeth / Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol (RGA).

Data Rhyddid Gwybodaeth Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol RGA (MS Excel, 21KB)

Diweddarwyd: 1/9/2020

Costau maethu

Costau maethu 2019.

Setiau data costau maethu (MS Excel, 12KB) 

Diweddarwyd: 6/2/2020

Canolfannau hamdden

Lleoliad canolfannau hamdden Sir Ddinbych.

Setiau data canolfannau hamdden (MS Excel, 13KB)

Diweddarwyd: 5/11/2019

Data cerbydau masnachol ysgafn

Data cerbydau masnachol ysgafn.

Setiau data cerbydau masnachol ysgafn (MS Excel, 22KB)

Diweddarwyd: 23/12/2019

Cwynion am Sŵn

Set ddata cwynion am Sŵn 1 Ionawr 2018 i 31 Rhagfyr 2019.

Setiau data cwynion am sŵn (MS Excel, 32KB)

Diweddarwyd: 6/2/2020

Cynlluniau ffyrdd arfaethedig

Setiau data cynlluniau ffyrdd arfaethedig (MS Excel, 14KB)

Diweddarwyd: Ionawr 2020

Toiledau cyhoeddus

Lleoliad toiledau cyhoeddus yn Sir Ddinbych.

Setiau data toiledau cyhoeddus (MS Excel, 14KB)

Diweddarwyd: 26/3/2020

Cost Angladdau Iechyd y Cyhoedd

Cost Angladdau Iechyd y Cyhoedd yn Sir Ddinbych.Mwy am angladdau Iechyd y Cyhoedd.

Setiau data Angladdau Iechyd y Cyhoedd (MS Excel, 18KB)

Diweddarwyd: 17/2/2020

Dileu swyddi

Cyfanswm nifer y staff y cafodd eu swyddi eu dileu gan y cyngor ar gyfer pob un o’r blynyddoedd ariannol canlynol.

Setiau data dileu swyddi (MS Excel, 12KB)

Diweddarwyd: 29/10/2019

Rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion

Rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion.

Setiau data rhifau cyfeirnod unigryw eiddo ysgolion (MS Excel, 18KB)

Diweddarwyd: 13/1/2020

Ystadegau absenoldeb salwch

Ystadegau Absenoldeb Salwch Cyngor Sir Ddinbych 2016-2019.

Setiau data ystadegau absenoldeb salwch (MS Excel, 25KB)

Diweddarwyd: 10/09/2019

Gwariant ar dyllau yn y ffordd

Arian a wariwyd ar rrwsio tyllau yn y ffordd ym mhob un o’r 8 blynedd ddiwethaf.

Setiau data gwariant ar dyllau yn y ffordd (MS Excel, 11KB)

Diweddarwyd: 8/11/2019

Trwyddedau tacsi

Setiau data trwyddedau tacsi (MS Excel, 16KB)

Diweddarwyd: 6/2/2019