Adnewyddu addunedau

Mae seremoni adnewyddu addunedau ar gyfer parau a fyddai’n dymuno dathlu adnewyddu eu haddunedau priodas neu addewidion partneriaeth sifil mewn ffordd unigryw a phersonol. 

Beth fydd yn digwydd yn ystod y seremoni?

Gall adnewyddu eich addunedau gynnwys darlleniadau, miwsig ac ail-gysegru modrwyau. Gallwch gysylltu â chofrestrydd yn swyddfa gofrestru’r Rhyl neu Ruthun ac fe fyddan nhw’n hapus i drafod manylion y seremoni efo chi. 

Ym mhle y gellir eu cynnal?

Gellir cynnal y seremoni yn un o’n Swyddfeydd Cofrestru neu Safleoedd Cymeradwy

Sut i fwcio

Bydd angen i chi gysylltu â ni i drefnu seremoni adnewyddu addunedau. 

Faint mae o’n ei gostio?

Cost bwcio seremoni adnewyddu addunedau ydi £50.00 a gallwch dalu am hynny ag arian parod yn y Swyddfa Gofrestru, â siec wedi ei gwneud yn daladwy i Gyngor Sir Ddinbych neu ar y ffôn â cherdyn debyd/credyd. Nid yw’r ffi bwcio’n ad-daladwy.

Isod mae manylion cost y seremonïau hyn mewn gwahanol safleoedd - nid yw’r symiau hyn yn cynnwys hurio safle.

Mae'r ffioedd yn cynnwys TAW.

Swyddfa Gofrestru y Rhyl

  • Dydd Llun i Dydd Gwener: £170

Ystafell Glan y Môr (y Rhyl) a Ystafell Bro Famau (Rhuthun)

  • Dydd Llun i Dydd Iau: £215
  • Dydd Gwener: £235
  • Dydd Sadwrn: £305
  • Dydd Sul a Gŵyl Banc: £365

Lleoliad cymeradwy arall

  • Dydd Llun i Dydd Iau: £245
  • Dydd Gwener: £285
  • Dydd Sadwrn: £295
  • Dydd Sul/Gŵyl Banc: £350

Mwy am dalu am seremoni.