Priodasau a Phartneriaethau Sifil: Bwcio a ffioedd

Bydd angen i chi drefnu gyda’r staff cofrestru cyn ymrwymo i ddyddiad ac amser priodas neu bartneriaeth sifil. 

Sut i drefnu cael cofrestrydd

I archebu cofrestrydd ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil, bydd yn rhaid i chi gysylltu â Swyddfa Gofrestru y Rhyl

Fel rheol bydd priodasau yn cael eu cynnal mewn adeilad crefyddol sydd â pherson awdurdodedig i ysgrifennu’r gofrestr. Fel arall, dylech gysylltu â ni i drefnu cofrestrydd. 

Bydd yn rhaid i chi dalu ffi archebu dros dro, ni chewch y swm hwn yn ôl os ydych chi’n canslo neu’n newid y trefniadau. Mae’r ffi archebu dros dro yn £30.00 ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil mewn swyddfa gofrestru neu adeilad crefyddol, ac yn £115.00 ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil mewn Eiddo Cymeradwy. Bydd y swm hwn yn cael ei dynnu o’r ffi lawn os nad oes newid i’r trefniadau. 

Gwasanaeth Blaenoriaeth

Os hoffech archebu ein staff cofrestru mwy na 12 mis cyn eich priodas neu bartneriaeth sifil, yna gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth blaenoriaeth.

Faint yw cost y gwasanaeth blaenoriaeth?

Mae costau gwasanaeth blaenoriaethol yw £75. Ni chaiff y taliad dewisol hwn am y gwasanaeth blaenoriaeth ei ad-dalu ac ni fydd yn cael ei dynnu o'r ffi derfynol ddyledus.

Sut i archebu’r gwasanaeth blaenoriaeth

Gallwch archebu’r gwasanaeth blaenoriaeth drwy gysylltu Swyddfeydd Cofrestru y Rhyl.

Ffioedd

Ffioedd archebu dros dro seremoni

 • Mewn eiddo cymeradwy: £115
 • Ystafelloedd seremoni Cyngor Sir Ddinbych (Ystafell Bro Famau Rhuthun, Ystafell Clwyd Rhuthun, Ystafell Glan Y Mor y Rhyl): £55
 • Swyddfa gofrestru'r Rhyl: £30

Ffioedd ar gyfer ffurfiant a seremoni Partneriaeth Sifil mewn Eiddo Cymeradwy

 • Dydd Llun i ddydd Iau (ac eithrio Gŵyl y Banc): £400
 • Dydd Gwener a Dydd Sadwrn (ac eithrio Gŵyl y Banc): £425
 • Dydd Sul a Gŵyl y Banc: £500

Ffioedd ar gyfer ffurfiant a seremoni Partneriaeth Sifil mewn Ystafell Glan y Môr, Neuadd y Dref y Rhyl and Ystafell Bro Famau, Neuadd y Dref Rhuthun

 • Dydd Llun i ddydd Iau (ac eithrio Gŵyl y Banc): £205
 • Dydd Gwener (ac eithrio Gŵyl y Banc): £215
 • Dydd Sadwrn: £265
 • Dydd Sul a Gŵyl y Banc: £310

Ffioedd ar gyfer ffurfiant a seremoni Partneriaeth Sifil mewn Neuadd y Dref Rhuthun

(pâr ynghyd ag uchafswm o 6 o westeion yn unig)

Dydd Llun i Dydd Gwener yn unig (oriau swyddfa yn unig ac eithrio gwyliau banc): £46

Ffioedd eraill Priodas

 • Rhoi rhybudd: £35 yr un
 • Presenoldeb cofrestrydd mewn priodas mewn adeilad crefyddol: £86
 • Tystysgrif Priodas neu Partneriaeth Sifil : £11 yr un