Priodasau a Phartneriaethau Sifil 

Rhoi hysbysiad o briodas, lleoliadau cymeradwy a mwy.

Seremonïau:

  • Ar gyfer seremonïau Swyddfa Gofrestru, dim ond eich 2 dyst fydd yn gallu bod yn bresennol, heb unrhyw westeion eraill.
  • Gall seremonïau a gynhelir mewn ystafell drwyddedig Sir Ddinbych fynd ymlaen gyda niferoedd cyfyngedig, cysylltwch â ni i gadarnhau nifer y gwesteion a ganiateir. 
  • Sylwch y gallai ein holl gyngor newid heb rybudd.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Services and information

Safleoedd a Gymeradwyir

Adeiladau sy’n Safleoedd a Gymeradwyir ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil.

Priodasau a Phartneriaethau Sifil yn y Swyddfa Gofrestru

Gwybodaeth am Swyddfeydd Cofrestru lle gallwch chi gynnal seremoni Priodas neu Bartneriaeth Sifil.

Priodasau crefyddol

Gwybodaeth ar briodasau mewn eglwysi ac adeiladau crefyddol eraill.

Rhoi hysbysiad

Sut i roi hysbysiad o’ch bwriad i briodi.

Bwcio a ffioedd

Sut i fwcio staff cofrestru ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil.

Talu am seremoni

Talu’r taliad olaf ar gyfer seremoni a fwciwyd yn flaenorol.