Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Rhoi hysbysiad o briodas, lleoliadau cymeradwy a mwy.

Newidiadau i wasanaeth Cofrestru yn Sir Ddinbych

Ailddechreuodd seremonïau o 3 Awst. Fodd bynnag, oherwydd yr angen i arsylwi ymbellhau cymdeithasol, bydd newidiadau i'r ffordd y cynhelir seremonïau.

  • Ar gyfer seremonïau swyddfa gofrestru, dim ond eich 2 dyst sy'n gallu bod yn bresennol, heb unrhyw westeion eraill.
  • Ar gyfer seremonïau lleoliad, cysylltwch â'r lleoliad a sicrhewch y byddant ar agor ar ddiwrnod y seremoni a gwirio unrhyw reolau diwygiedig sydd ganddynt, gan gynnwys nifer y gwesteion a ganiateir, y mae'n rhaid eu cael drwy wahoddiad yn unig.
  • Cofiwch y gallai ein holl gyngor fod yn agored i newid heb rybudd

Mae hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil ar gael ar sail achosion unigol. Rhoddir blaenoriaeth i'r cyplau hynny sydd â seremonïau wedi'u harchebu ar gyfer 2020.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

Safleoedd a Gymeradwyir

Adeiladau sy’n Safleoedd a Gymeradwyir ar gyfer Priodasau a Phartneriaethau Sifil.

Priodasau a Phartneriaethau Sifil yn y Swyddfa Gofrestru

Gwybodaeth am Swyddfeydd Cofrestru lle gallwch chi gynnal seremoni Priodas neu Bartneriaeth Sifil.

Priodasau crefyddol

Gwybodaeth ar briodasau mewn eglwysi ac adeiladau crefyddol eraill.

Rhoi hysbysiad

Sut i roi hysbysiad o’ch bwriad i briodi.

Bwcio a ffioedd

Sut i fwcio staff cofrestru ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil.

Talu am seremoni

Talu’r taliad olaf ar gyfer seremoni a fwciwyd yn flaenorol.