Harbwr y Rhyl: Ffioedd angori

Angorfeydd gan Gyngor Sir Ddinbych

Fel dewis amgen yn lle storio cychod efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn angorfeydd.

Mae'r angorfeydd yn Harbwr y Rhyl yn hynod boblogaidd ac mae rhestr aros ar hyn o bryd. Os hoffech eich rhoi ar y rhestr aros cysylltwch â ni yn Swyddfa'r Harbwr ar 01824 708 400 a byddwn yn eich ychwanegu at y rhestr. Bydd angen talu ffioedd angorfeydd a thollau harbwr.

Mae'r holl brisiau yn cynnwys TAW.

Sylwer: Mae cyfraddau preswylwyr Sir Ddinbych hefyd yn cynnwys ardaloedd gyda chod post LL18.

Angori
Angori / Doc pontŵnPreswylyddDi-breswyl
Angorfa 8 metr £475 £350
Angorfa 10 metr £550 £630
Doc pontŵn â gwasanaeth fesul metr £65 £75
Doc pontŵn heb wasanaeth fesul metr £62 £70

Tollau'r Harbwr

Rhaid i bob cwch a llong sydd wedi angori yn Harbwr Y Rhyl dalu Tollau'r Harbwr.

  • Cychod / llongau hyd at 8 metr: £64 y flwyddyn
  • Cychod / llongau 8.01 metr i 10 metr: £90 y flwyddyn
  • Cychod / llongau 10.1 metr i 12 metr: £128 y flwyddyn
  • Cychod / llongau dros 12 metr: £140 y flwyddyn

Cyfraddau Ymwelwyr

8 metr a llai £15 y noson, ychwanegwch £1.80 fesyl metr dros 8 metr.

Cychod masnachol £3 fesyl metr fesyl noson.

  • Dŵr ffres ar gael
  • Gellir prynu trydan gyda chardiau clyfar sydd ar gael o Swyddfa'r Harbwr

Trwyddedau Lansio o'r Llithrfa

Cofrestriad Blynyddol ar gyfer pob cwch / llong £20.

Hunan-lansio / Lansio tractor a ffioedd adfer
Hunan Lansiad / Lansiad ac Adfer gyda ThractorPreswylDi-breswyl
Hunan Lansiad Dyddiol £15 £20
Hunan Lansiad Blynyddol £100 £110
Lansiad ac Adfer gyda thractor £40 £45