Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy

Mynd yn syth i:

Oriau agor

 • Dydd Llun: 10am i 1pm a 2pm i 5pm
 • Dydd Mawrth: ar gau
 • Dydd Mercher: 10am i 1pm a 2pm i 5pm
 • Dydd Iau: ar gau
 • Dydd Gwener: ar gau
 • Dydd Sadwrn: 9:30am i 12:30pm
 • Dydd Sul: ar gau

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau llyfrgell

 • Mynediad rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim i’r cyhoedd
 • Llungopïwr
 • Argraffu, sganio ac argraffu cwmwl
 • Ystafelloedd cyfarfod i’w llogi
 • Gofod Digidol Unigol
 • Pwynt Gwybodaeth I dwristiaid
 • Toiled hygyrch
 • Drws awtomatig a mynediad lefel
 • Cegin gymunedol

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau llyfrgell

 • Pwynt siarad: dydd Llun am 10am tan 12:30pm
 • Cymraeg i Blant: dydd Llun (tymor ysgol yn unig) 10:30am. Mae angen archebu’r sesiynau hyn ymlaen llaw. Gallwch archebu ar-lein ar wefan Cymraeg i Blant (gwefan allanol).
 • Grŵp Darllen Sefydliad y Merched: dydd Mawrth olaf y mis. Cysylltwch â’r llyfrgell am fwy o wybodaeth am ymuno â’r grŵp hwn (rhaid bod yn aelod o Sefydliad y Merched)
 • Amser Rhigwm Dechrau Da: dydd Mercher (tymor ysgol yn unig) 10am a 11:30am. Mae angen archebu’r sesiynau hyn ymlaen llaw. Gallwch archebu ar-lein ar wefan Dechrau Da (gwefan allanol).
 • Gwirfoddolwyr Awdioleg (cymorth â chymhorthion clyw y GIG): ail ddydd Mercher y mis o 10am tan 12pm (hanner dydd)
 • Bore Coffi Cymdeithasol: prynhawn dydd Mercher o 2pm
 • Lego yn y Llyfrgell: bob dydd Sadwrn o 9:30am i 12:30pm

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau siop un alwad

 • Cymorth a gwybodaeth am wasanaethau’r cyngor
 • Ciosg taliadau arian hunanwasanaeth

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell Llanelwy
Y Roe
Llanelwy
LL17 0LU

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01745 582253

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

 • lleoedd parcio cyfyngedig o flaen y llyfrgell (yn cynnwys lleoedd parcio i ddeiliaid bathodyn glas) a maes parcio mawr yn y cefn
 • maes parcio Lawnt Fowlio

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.