Llyfrgell a Siop Un Alwad Llanelwy

Diweddaraf am coronafeirws

Trefniadau llyfrgell yn ystod lefel rhybudd 4

Oherwydd rheolau Llywodraeth Cymru bydd holl lyfrgelloedd Sir Ddinbych ar gau i’r cyhoedd tra rydym ar Lefel Rhybudd 4. Fodd bynnag, o Ionawr 4 byddwn dal yn cynnig gwasanaeth Archebu a Chasglu a Gwasanaeth Llyfrgell Cartref sy’n danfon llyfrau i’ch cartref.

Gallwch archebu llyfrau o’n catalog Llyfrgell (neu gallwn ni ddewis rhai i chi) wedyn trefnu amser i’w casglu neu eu derbyn. Gallwch wneud hyn trwy ffonio eich llyfrgell leol neu arlein:

Archebu a chasglu llyfrau llyfrgell yn ystod Covid-19

Mae ein llyfrgell ddigidol ar agor trwy’r amser i lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, cylchgronnau a phapurau newydd ac i ddefnyddio Ancestry a Theory Test Pro am ddim o adref.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws.

Oriau cyswllt

  • Dydd Llun: 9.30am i 12.30pm, 1.30pm i 4.30pm
  • Dydd Mawrth: ar gau
  • Dydd Mercher: 9.30am i 12.30pm, 1.30pm i 4.30pm
  • Dydd Iau: ar gau
  • Dydd Gwener: 9.30am i 12.30pm, 1.30pm i 4.30pm
  • Dydd Sadwrn: 9.30am i 12.30pm

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell Llanelwy
Y Roe
Llanelwy
LL17 0LU

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01745 582253

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

  • lleoedd parcio cyfyngedig o flaen y llyfrgell (yn cynnwys lleoedd parcio i ddeiliaid bathodyn glas) a maes parcio mawr yn y cefn
  • maes parcio Lawnt Fowlio

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.