Llyfrgell Rhuthun

Diweddaraf am coronafeirws

Trefniadau llyfrgell yn ystod lefel rhybudd 4

Oherwydd rheolau Llywodraeth Cymru bydd holl lyfrgelloedd Sir Ddinbych ar gau i’r cyhoedd tra rydym ar Lefel Rhybudd 4. Fodd bynnag, o Ionawr 4 byddwn dal yn cynnig gwasanaeth Archebu a Chasglu a Gwasanaeth Llyfrgell Cartref sy’n danfon llyfrau i’ch cartref.

Gallwch archebu llyfrau o’n catalog Llyfrgell (neu gallwn ni ddewis rhai i chi) wedyn trefnu amser i’w casglu neu eu derbyn. Gallwch wneud hyn trwy ffonio eich llyfrgell leol neu arlein:

Archebu a chasglu llyfrau llyfrgell yn ystod Covid-19

Mae ein llyfrgell ddigidol ar agor trwy’r amser i lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, cylchgronnau a phapurau newydd ac i ddefnyddio Ancestry a Theory Test Pro am ddim o adref.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws.

Oriau cyswllt

  • Dydd Llun: 9.30am i 1pm, 2pm i 4.30pm
  • Dydd Mawrth: 9.30am i 1pm, 2pm i 4.30pm
  • Dydd Mercher: ar gau
  • Dydd Iau: 9.30am i 1pm, 2pm i 4.30pm
  • Dydd Gwener: 9.30am i 1pm, 2pm i 4.30pm
  • Dydd Sadwrn: 9.30am i 12.30pm

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell Rhuthun
Stryd y Llys
Rhuthun
LL15 1DS

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01824 705274

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r meysydd parcio agosaf: maes parcio Lôn Dogfael

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.