Llyfrgell Rhuthun

Mynd yn syth i:

Oriau agor

 • Dydd Llun: 10am i 5pm
 • Dydd Mawrth: 10am i 6pm
 • Dydd Mercher: ar gau
 • Dydd Iau: hanner dydd i 5pm
 • Dydd Gwener: ar gau
 • Dydd Sadwrn: 9:30am i 12:30pm
 • Dydd Sul: ar gau

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau llyfrgell

 • Benthyca hunanwasanaeth, dychwelyd ac argraffu
 • Mynediad rhyngrwyd a Wi-Fi am ddim i’r cyhoedd
 • Llungopïwr
 • Argraffu, sganio ac argraffu cwmwl
 • Ofodau Digidol Unigol
 • Ystafelloedd cyfarfod i’w llogi
 • Ramp
 • Toiled hygyrch
 • Lifft

Yn ôl i frig y dudalen.

Gweithgareddau llyfrgell

 • Amser Rhigwm Dechrau Da: dydd Llun (tymor ysgol yn unig) 10am a 11:30am. Mae angen archebu’r sesiynau hyn ymlaen llaw. Gallwch archebu ar-lein ar wefan Dechrau Da (gwefan allanol)
 • Crefft a Chlonc: dydd Mawrth cyntaf bob mis o 10am tan hanner dydd
 • Grŵp darllen llyfrgell Rhuthun: trydydd dydd Iau y mis, 6:30pm
 • Cylch darllen llyfrgell Rhuthun (cyfrwng Cymraeg): trydydd dydd Mawrth y mis, 2pm
 • Llyfr a llymed (cyfrwng Cymraeg): dydd Mawrth olaf bob yn ail fis am 7pm
 • Pwynt siarad: dydd Mawrth am 10am tan 12:30pm

Yn ôl i frig y dudalen.

Cyfleusterau siop un alwad

Mae lleoliad y Siop Un Stop yn Neuadd y Sir, Rhuthun.

Yn ôl i frig y dudalen.

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell Rhuthun
Stryd y Llys
Rhuthun
LL15 1DS

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01824 705274

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r meysydd parcio agosaf: maes parcio Lôn Dogfael

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.