Llyfrgell Rhuthun

Croeso i’ch Llyfrgell a Siop Un Alwad lleol

Mae ein llyfrgelloedd ar agor ac yn cynnig ystod llawn o wasanaethau – galwch mewn i ddewis, benthyg a dychwelyd llyfrau, i ddefnyddio cyfrifiadur neu wi-fi, ac i fynychu gweithgareddau. Cliciwch ar eich lyfrgell leol isod i weld yr amseroedd agor.

Mae gennym Ofodau Digidol Unigol ar gael i’w archebu os ydych angen ymuno gyda chyfarfod neu ddigwyddiad arlein. Ffoniwch eich llyfrgell leol i wneud apwyntiad.

Os ydych angen cymorth y Siop Un Alwad gydag ymholiad Cyngor neu i wneud taliad, gallwch ffonio neu alw mewn i’r llyfrgell. Cofiwch ddod â’ch holl fanylion er mwyn i ni fedru delio gyda’ch ymholiad. Os yw’n well gennych gallwch drefnu apwyntiad i ddod i mewn.

Mae llyfrgelloedd yn llefydd diogel i ymweld gyda digon o le ar gyfer ymbellhau diogel, a glanweithydd dwylo ac offer ar gael. Rydym yn gofyn i chi wisgo gorchudd wyneb tra yn y llyfrgell er mwyn i ni helpu i gadw pawb yn ddiogel.

Bydd ein gwasanaeth Archebu a Chasglu poblogaidd yn parhau os ydi hi’n well gennych chi i ni ddewis llyfrau i chi eu casglu neu cael eu danfon atoch. Mae ein Gwasanaeth Llyfrgell Cartref yn danfon llyfrau at unrhyw un sy’n methu dod i’w llyfrgell leol – cysylltwch i wybod mwy am y gwasanaeth hwn.

Dychwelwch eich llyfrau llyfrgell os gwelwch yn dda. Mae’r holl lyfrau sydd gennych ar fenthyg yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig ac ni fyddwch yn cael eich dirwyo – ond fe hoffem eu cael yn ôl er mwyn ail-lenwi ein silffoedd! Gallwch eu dychwelyd i’r llyfrgell.

Cofiwch y gallwch ymuno â’r llyfrgell, archebu llyfrau a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, cylchgronnau a phapurau newydd am ddim – cliciwch ar y botwm Catalog y Llyfrgell isod.

Catalog y llyfrgell

Oriau agor cyfredol

  • Dydd Llun: 9.30am i 1pm, 2pm i 5pm
  • Dydd Mawrth: 9.30am i 1pm, 2pm i 6pm
  • Dydd Mercher: ar gau
  • Dydd Iau: 9.30am i 1pm, 2pm i 5pm
  • Dydd Gwener: 9.30am i 1pm, 2pm i 5pm
  • Dydd Sadwrn: 9.30am i 12.30pm

Sut i gysylltu a dod o hyd i ni

Llyfrgell Rhuthun
Stryd y Llys
Rhuthun
LL15 1DS

Cysylltwch â siop un alwad a llyfrgell Sir Ddinbych ar-lein.

Ffôn: 01824 705274

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru (gwefan allanol).

Dyma'r meysydd parcio agosaf: maes parcio Lôn Dogfael

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.