Catrefi gofal yn eich ardal

Mae cartrefi gofal yn darparu llety cyfforddus gyda staff wedi eu hyfforddi wrth law i ofalu am eich anghenion ddydd a nos pan na fyddwch bellach yn gallu gwneud hynny gartref gyda chymorth gan ffrindiau, teulu neu rwydweithiau eraill.

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth ddiweddaraf

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 4. Beth sydd angen ichi wneud ar lefel rhybudd 4 (Gwefan Llywodraeth Cymru).

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (gwefan allanol) yn darparu adnodd defnyddiol o wybodaeth ar gartrefi gofal. Gallwch chwilio am gartrefi gofal yn ôl eich anghenion, er enghraifft, yn ôl lleoliad neu a oes angen gofal nyrsio arnoch. Bydd disgwyl i chi gyfrannu at gost eich gofal.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth neu gyngor, gallwch ymweld â Phwynt Siarad neu gysylltu â’r Pwynt Mynediad Sengl.