Hylendid a diogelwch bwyd

Os ydych chi’n rhedeg busnes bwyd rydych chi’n gyfrifol am gwrdd â safonau ac amodau hylendid bwyd.

Diweddaraf am coronafeirws

Os ydych yn fusnes bwyd sydd yn bodoli yn barod neu yn fusnes newydd, ac yn cynnig gwasanaeth pryd ar glyd am y tro cyntaf oherwydd Covid 19, hoffwn glywed gennych.

Mae'n hanfodol eich bod yn asesu'r risg sy'n gysylltiedig â'r math hwn o wasanaeth bwyd, er mwyn sicrhau eich bod yn cadw eich cwsmeriaid yn ddiogel mewn perthynas ag alergenau, diogelwch bwyd a cadw pellter cymdeithasol. Gallwn eich cynghori chi ar y materion hyn. Cysylltwch â'r Tîm Bwyd ar 01824 706405 neu food.safety@sirddinbych.gov.uk

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws.

Services and information

Archwiliadau hylendid bwyd

Beth i'w ddisgwyl yn ystod archwiliad eiddo.

Cymeradwyo eiddo bwyd

Efallai y bydd angen cymeradwyaeth eiddo arnoch chi os ydych yn bwriadu defnyddio cynnyrch anifail heb ei brosesu.

Cofrestru busnes bwyd

Mae’n ofyniad cyfreithiol i gofrestru busnes bwyd gyda'r cyngor cyn agor.

Tystysgrifau allforio bwyd

Os oes arnoch chi eisiau allforio eich cynnyrch, efallai bydd arnoch chi angen tystysgrif allforio bwyd.

Rhoi gwybod am broblem

Os ydych chi'n bryderus ynghylch iechyd a diogelwch busnes bwyd yn Sir Ddinbych, rhowch wybod i ni.

Sgoriau hylendid bwyd

Gweld sgoriau iechyd a diogelwch busnesau bwyd Sir Ddinbych.

cyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid (gwefan allanol)

Gwybodaeth gan Yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar sut mae busnesau bwyd yn cael eu rheoleiddio.