Amserlenni bws

Gwybodaeth am amserlenni bws.

Coronafeirws: Gwybodaeth ddiweddaraf 

Bydd trafnidiaeth gyhoeddus yn gweithredu yn Sir Ddinbych ar gyfer teithio hanfodol yn unig. Atgoffir teithwyr yn garedig i barhau i wisgo masgiau wyneb os oes angen iddynt deithio.

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Crynodebau

Crynodeb o wasanaethau ychwanegol Arriva i ddisgyblion a myfyrwyr ar 28/8/20 (PDF, 576KB) (gwefan allanol)

Arriva

Gwelwch y newidiadau brys isod i wasanaethau cludiant, o 8 Rhagfyr nes clywir yn wahanol. 

Bydd y gwasanaethau canlynol yn cael eu darparu gan Alpine Travel yn hytrach nag Arriva:

  • Gwasanaeth 12S am 07.40 o’r Rhyl i Fae Colwyn, ac yn ôl am 14.54
  • Gwasanaeth 12S am 07.55 o’r Rhyl i Fae Colwyn, ac yn ôl am 15.09
  • Gwasanaeth 12S am 07.40 o Landudno i Landdulas, ac yn ôl am 14.50
  • Gwasanaeth 51S am 07.40 o’r Rhyl i Ysgol y Santes Ffraid, ac yn ôl am 15.33
  • Gwasanaeth S51 am 08.05 o Ddinbych i Ysgol Brynhyfryd, ac yn ôl am 15.40

Nid oes unrhyw newid i wasanaethau eraill Arriva h.y. gwasanaethau 12, 51 ac X51.


O 14 Rhagfyr hyd nes yr hysbysir ymhellach, bydd gwasanaeth bws 11 (Y Rhyl – Prestatyn – Treffynnonn – Caer) yn gweithredu bob awr yn ystod y dydd.

Ni effeithir ar siwrneiau cludiant penodedig i ddysgwyr 11D ac 11S.

Gwasanaethau Fflecsi

Gwasanaethau P&O Lloyd

Lloyd's Coaches

Gwasanaethau M&H

Gwasanaethau Llew Jones

Taxibus

Traveline Cymru

Ewch i wefan Traveline Cymru (gwefan allanol) i gael y newyddion teithio diweddaraf ac amserlenni teithio.

BwsAbout

Mae BwsAbout yn eich galluogi chi i deithio am ddiwrnod o gwmpas Sir Ddinbych.

Bws About: pris tocyn dyddiol (PDF, 31KB)

Fyngherdynteithio

Tocynnau cludiant cyhoeddus rhatach i bobl ifanc 16 – 21 oed yng Nghrymu.

Rhagor o wybodaeth am Fyngherdynteithio (gwefan allanol)

Tocyn bws-trên Crwydro Gogledd Cymru

Mae tocyn Crwydro Gogledd Cymru yn docyn gwych sydd yn eich galluogi chi i deithio ar fws neu drên o gwmpas gogledd Cymru. Gallwch brynu tocyn ar gyfer 2, 3 neu bob ardal.

Rovers a Rangers (gwefan allanol).