Amserlenni bws

Gwybodaeth am amserlenni bws.

Amserau bysiau ar eich ffôn symudol

Darganfyddwch sut i gael amseroedd bws yn syth i’ch ffôn symudol:

Ewch i wefan Traveline Cymru (gwefan allanol)

Arriva

Newid llwybr gwasanaeth 51 ac X51 o 14 Ionawr 2024 ymlaen

O 14 Ionawr 2024 ymlaen ni fydd gwasanaeth bws 51 Arriva yn stopio yn Tweedmill ger Trefnant. Bydd yn stopio ar yr A525 ger y safle bws agosaf wrth deithio bob ffordd, ond ni fydd yn tynnu i mewn i’r ganolfan siopa.

Ni fydd y gwasanaeth X51 rhwng Rhuthun a Wrecsam yn gwasanaethu pentref Llandegla mwyach. Bydd y bysiau yn stopio ar yr A525 y tu allan i dafarn y Goron.

Fe allwch chi ddysgu mwy am y newidiadau ar wefan Arriva (gwefan allanol).

Holl amserlenni gwasanaeth bws Arriva (gwefan allanol)

Gwasanaethau Fflecsi

Gwasanaethau Gwledig De Sir Ddinbych

Gwasanaethau gwledig (192, 198) - De Sir Ddinbych - amserlen (PDF, 381KB)

Gwasanaethau P&O Lloyd

Lloyd's Coaches

Gwasanaeth T3 TrawsCymru (Wrecsam - Corwen - Dolgellau - Abermaw) (gwefan allanol)

Gwasanaethau M&H

Tanat Valley Coaches

Gwasanaethau cyhoeddus Tanat Valley Coaches (gwefan allanol)

Bws Darluniadwy Dyffryn Dyfrdwy

Traveline Cymru

Ewch i wefan Traveline Cymru (gwefan allanol) i gael y newyddion teithio diweddaraf ac amserlenni teithio.

Fyngherdynteithio

Tocynnau cludiant cyhoeddus rhatach i bobl ifanc 16 – 21 oed yng Nghrymu.

Rhagor o wybodaeth am Fyngherdynteithio (gwefan allanol)

Rover Gogledd Cymru

Mae tocyn Rover Gogledd Cymru yn docyn gwych sydd yn eich galluogi chi i deithio ar fws neu drên o gwmpas gogledd Cymru. Gallwch brynu tocyn ar gyfer 2, 3 neu bob ardal.

Rover Gogledd Cymru (gwefan allanol).