Amserlenni bws

Gwybodaeth am amserlenni bws.

Coronafeirws: Gwybodaeth ddiweddaraf 

Rydym yn cynghori teithwyr yn gryf i barhau i wisgo gorchuddion wyneb wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

I gael gwybodaeth ac arweiniad yn ystod y pandemig coronafeirws, ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Arriva

Gwasanaethau Fflecsi

Gwasanaeth fflecsi 33 Rhuthun

Gwasanaethau P&O Lloyd

Lloyd's Coaches

Gwasanaethau M&H

Gwasanaethau Llew Jones

Taxibus

Bws Darluniadwy Dyffryn Dyfrdwy

Traveline Cymru

Ewch i wefan Traveline Cymru (gwefan allanol) i gael y newyddion teithio diweddaraf ac amserlenni teithio.

Fyngherdynteithio

Tocynnau cludiant cyhoeddus rhatach i bobl ifanc 16 – 21 oed yng Nghrymu.

Rhagor o wybodaeth am Fyngherdynteithio (gwefan allanol)

Rover Gogledd Cymru

Mae tocyn Rover Gogledd Cymru yn docyn gwych sydd yn eich galluogi chi i deithio ar fws neu drên o gwmpas gogledd Cymru. Gallwch brynu tocyn ar gyfer 2, 3 neu bob ardal.

Rover Gogledd Cymru (gwefan allanol).