Dinbych: maes parcio Lôn y Post

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Lôn y Post
Dinbych
LL16 3UL

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio arhosiad hir.

29 lle parcio, 1 lle parcio ar gyfer yr anabl.

Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan

Mae yna bwyntiau gwefru Cerbydau Trydan ym maes parcio hwn. Fe fydd y tariff am yr offer gwefru yn cael ei arddangos ar y pwyntiau gwefru yn y maes parcio. Hefyd mae’n rhaid talu ffioedd parcio wrth ddefnyddio pwynt gwefru Cerbyd Trydan.

Mwy am Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

Codir tâl am barcio yn y maes parcio hwn rhwng 8am a 11pm.

  • 30 munud: £0.80
  • 1 awr: £1.50
  • 3 awr: £2.50
  • Trwy'r dydd: £4.00

Fe allwch chi dalu am barcio yn y maes parcio hwn wrth y peiriant tocynnau neu gyda’ch ffôn symudol.

Darganfyddwch sut i lawrlwytho a defnyddio’r ap PayByPhone ar gyfer eich dyfais Google Android neu Apple iOS yma (gwefan allanol).

Fe allwch chi hefyd dalu ar wefan PayByPhone yma (gwefan allanol).

Unwaith rydych chi wedi gosod yr ap neu fynd i’r wefan a chofrestru’ch manylion, fe allwch chi dalu yn defnyddio cod y maes parcio sydd ar gael isod (ac ar y peiriannau talu ac arddangos):

804263

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.