Y Rhyl: maes parcio Harbwr y Rhyl

Lleoliad a nifer o fannau parcio

Harbwr y Rhyl
Y Rhyl
LL18 5AX

Gweld y maes parcio hwn ar fap.

Maes parcio glan môr. Mae cyfyngiadau uchder yn weithredol.

Cyfanswm: 57 lle parcio

  • 53 man parcio rheolaidd
  • 4 wedi eu cadw ar gyfer parcio i bobl anabl

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

Codir tâl am barcio yn y maes parcio hwn rhwng 6am a 11pm.

Mawrth i Hydref

  • 1 awr: £1.50
  • 4 awr: £4.00
  • Trwy'd dydd: £5.00

Tachwedd i Chwefror

  • 1 awr: £1.00
  • 4 awr: £1.50
  • Trwy'd dydd: £3.00

Gallwch dalu am barcio yn y maes parcio hwn trwy ddefnyddio’r peiriant tocynnau gydag arian parod neu daliad digyswllt.

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.