Safonau gofod newydd ar gyfer tai fforddiadwy

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno safonau gofod diwygiedig ar gyfer tai fforddiadwy newydd.

Llyw.Cymru - Gofynion ansawdd datblygu ar gyfer cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol: 2021 (gwefan allanol)

Maent yn berthnasol i bob tŷ fforddiadwy newydd ac fe’u hanogir ar gyfer cynlluniau addasu. Mae’r safonau newydd hyn yn disodli safon y Gofynion Ansawdd Datblygu (GAD) a ddefnyddiwyd yn flaenorol. Mae’r safonau newydd hyn yn disodli’r safonau gofod a amlinellir yn Natblygiad Preswyl CCA a Safonau Gofod Preswyl CCA ar gyfer tai fforddiadwy.