Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn arweiniad ychwanegol sy’n cael ei ddarparu gan y Cyngor ar bwnc neu feysydd polisi penodol ac mae’n gysylltiedig â pholisïau statudol ac yn ehangu arnynt (er enghraifft, canllawiau ar ddyluniad estyniadau i doeau mewn ardal benodol).

CDLl Ddiweddariad Covid-19

Rydym yn gweithio i ddatblygu tystiolaeth dechnegol gefndirol ar gyfer CDLl Newydd Sir Ddinbych, ond mae’r argyfwng Covid-19 presennol yn effeithio ar wneud penderfyniadau, ymgysylltu â’r cyhoedd a gwaith maes, felly bydd yn rhaid i ni adolygu’r amserlen ar gyfer y CDLl Newydd a nodwyd yn ein Cytundeb Darparu.

Byddwn yn adolygu’r Cytundeb Darparu pan fyddwn yn gwybod mwy am y cyfyngiadau sy’n cael eu codi.

Safonau gofod newydd ar gyfer tai fforddiadwy

Gweld y safonau gofod newydd ar gyfer tai fforddiadwy

Canllawiau ar asesiadau hyfywedd

Gweld y canllawiau ar asesiadau hyfywedd

Canllaw Cynllunio Atodol Mabwysiedig

Dogfennau cysylltiedig

Briffiau Datblygu Safleoedd

Cysylltu â ni