Diwedd cyflogaeth: Cefnogaeth 

Mae'r polisi adleoli yn nodi'r nod o wneud pob ymdrech resymol i gefnogi gweithwyr sy'n destun adleoliad oherwydd risg colli swydd neu am resymau eraill.

Adnoddau Gyrfa Cymru