Adleoli

Ein polisi yw sicrhau diogelwch cyflogaeth ein gweithwyr cymaint ag sy’n bosib.

Mae’n bosib y bydd amgylchiadau fel newidiadau mewn lles a iechyd personol gweithiwr, newid i gyllido allanol, neu newid i ofynion gwasanaeth fydd yn effeithiol anghenion a gallu staff.

Mae’n polisi adleoli yn darparu canllaw i weithwyr sy’n cael eu heffeithio gan adleoliad o fewn y cyngor.

Polisi Adleoli (PDF, 1.35MB)

Dogfennau cysylltiedig

Ffurflen Rheoli Swyddi Wag (MS Word, 130KB)