Absenoldeb mabwysiadu

Os ydych chi’n penderfynu mabwysiadu plentyn, mae gennych chi hawl i hyd at 52 wythnos o absenoldeb mabwysiadu. Mae hyn yn cynnwys 26 wythnos o absenoldeb mabwysiadu arferol a 26 wythnos o absenoldeb mabwysiadu ychwanegol.

Pan fo cwpl yn mabwysiadu dim ond un sy’n gymwys i dderbyn absenoldeb a thâl mabwysiadu. Gall yr unigolyn arall gymryd cyfnod o absenoldeb cefnogi mamolaeth.

Polisi rhieni (PDF, 79KB)