Gwyliau a phresenoldeb

Gwyliau blynyddol, gwyliau teuluol, absenoldeb yn gysylltiedig ag iechyd a mwy.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Gwyliau Blynyddol

Yr hawl i wyliau blynyddol, cyfrifo gwyliau blynyddol a phrynu gwyliau ychwanegol.

Banc gwyliau a gwyliau cyhoeddus

Mae gennych chi hawl i wyliau gyda thâl ar gyfer pob diwrnod o wyliau statudol, cyffredinol a chyhoeddus, beth bynnag yw hyd eich gwasanaeth.

Absenoldeb am resymau iechyd

Rheoli presenoldeb, apwyntiadau meddygol, absenoldeb oherwydd salwch a thâl salwch.

Absenoldeb am resymau teuluol

Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu; absenoldeb rhiant a rennir, absenoldeb rhiant, amser i ffwrdd ar gyfer dibynyddion; absenoldeb tosturiol

Gweithio'n hyblyg

Gwybodaeth am weithio hyblyg.

Amser i ffwrdd ar gyfer datblygu

Mynychu cyrsiau, amser astudio a amser i ffwrdd ar gyfer gwersi Cymraeg.

Amser i ffwrdd ar gyfer dyletswyddau eraill

Dyletswyddau undeb llafur, gwasanaeth rheithgor, gwasanaethu gyda'r lluoedd arfog, rolau cyhoeddus fel ynad, cynghorydd lleol, llywodraethwr ysgol.

Absenoldeb Di-dâl

Seibiant gyrfa, absenoldeb rhiant a dyletswyddau cyhoeddus.

Gweithredu diwydiannol

Gwybodaeth am weithredu diwydiannol.

Oriau Gwaith

Gwybodaeth am oriau gwaith.