Absenoldeb am resymau teuluol

Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu; absenoldeb rhiant a rennir, absenoldeb rhiant, amser i ffwrdd ar gyfer dibynyddion a absenoldeb tosturiol.

Services and information

Absenoldeb mamolaeth a thadolaeth

Gwybodaeth am absenoldeb mamolaeth a thadolaeth.

Absenoldeb rhiant

Mae rheolau absenoldeb rhiant yn nodi bod absenoldeb rhiant yn berthnasol i blant sydd wedi eu geni ar ôl 15 Rhagfyr 1999.

Absenoldeb mabwysiadu

Os ydych chi’n penderfynu mabwysiadu plentyn, mae gennych chi hawl i hyd at 52 wythnos o absenoldeb mabwysiadu.

Anghenion Gofalwyr

Gwybodaeth am anghenion gofalwyr.

Absenoldeb tosturiol

Rhoddir cyfnod o absenoldeb tosturiol i weithwyr yn dilyn colli perthynas agos.