Diwedd cyflogaeth (Ysgolion)

Gall eich cyflogaeth gyda'r cyngor ddod i ben am nifer o resymau.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Pensiynau Athrawon (gwefan allanol)

Mae Pensiynau Athrawon yn gyfrifol am weinyddu’r Cynllun Pensiwn Athrawon ar ran yr Adran Addysg.

Gadael Cyngor Sir Ddinbych

Cyfnodau rhybudd, gadael, gweithdrefnau gadael a diwedd contract.

Cefnogaeth

Yn cynnwys dolenni at adnoddau i'ch cefnogi i ganfod gwaith.

Pensiynau, bywyd gwaith diweddarach ac ymddeoliad (Staff nad ydynt yn addysgu)

Gwybodaeth am y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gan gynnwys opsiynau ymddeol.

Colli Swydd

Gwybodaeth am ein polisi colli swydd.

Diswyddiad

Mae ein polisi disgyblu wedi'i ddylunio i gynorthwyo ac annog yr holl weithwyr i gyflawni a chynnal safonau ymddygiad, presenoldeb a pherfformiad swydd er mwyn darparu'r gwasanaeth o'r safon uchaf.