Diwedd cyflogaeth (Ysgolion)

Gall eich cyflogaeth gyda'r cyngor ddod i ben am nifer o resymau.

Services and information

Pensiynau Athrawon (gwefan allanol)

Mae Pensiynau Athrawon yn gyfrifol am weinyddu’r Cynllun Pensiwn Athrawon ar ran yr Adran Addysg.

Gadael Cyngor Sir Ddinbych

Cyfnodau rhybudd, gadael, gweithdrefnau gadael a diwedd contract.

Cefnogaeth

Yn cynnwys dolenni at adnoddau i'ch cefnogi i ganfod gwaith.

Pensiynau, bywyd gwaith diweddarach ac ymddeoliad (Staff nad ydynt yn addysgu)

Gwybodaeth am y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol gan gynnwys opsiynau ymddeol.

Colli Swydd

Gwybodaeth am ein polisi colli swydd.

Diswyddiad

Mae ein polisi disgyblu wedi'i ddylunio i gynorthwyo ac annog yr holl weithwyr i gyflawni a chynnal safonau ymddygiad, presenoldeb a pherfformiad swydd er mwyn darparu'r gwasanaeth o'r safon uchaf.