Colli swydd (Ysgolion)

Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn ceisio osgoi diswyddo lle bo’n bosib. Lle nad oes modd osgoi colli swyddi, bydd y cyngor yn trin y mater yn deg.

Polisi Addysg - Polisi Enghreifftiol ar Adleoli a Dileu Swyddi (PDF, 599KB)

Dogfennau cysylltiedig

Cefnogaeth ar gyfer Diswyddiadau