Gwybodaeth am Sir Ddinbych yn Gweithio

Logo Wedi ei ariannu gan Llywodraeth y DU

Logo Sir Ddinbych yn Gweithio

Mae Sir Ddinbych yn Gweithio yn wasanaeth cyflogadwyedd sydd gyda’r nod o gefnogi preswylwyr Sir Ddinbych, 16 oed a hŷn, sydd mewn tlodi neu mewn risg o dlodi.

Rydym yn cynnig cefnogaeth ar gyfer nifer o wahanol rwystrau y byddech o bosib yn ei wynebu, fel:

 • Cymorth i ddod o hyd i swydd
 • Cefnogaeth i ddod o hyd i waith neu leoliad gwirfoddol
 • Hyfforddiant a chymwysterau pellach
 • Magu hyder a chefnogaeth i’ch ysgogi
 • Creu neu wella CV
 • Sgiliau a thechnegau cyfweliad
 • Llenwi ffurflenni cais
 • Datblygu sgiliau TG sylfaenol
 • Eich cynorthwyo i ddeall eich hawl i gael budd-daliadau
 • Cymorth gyda chyllid ar gyfer offer, dillad cyfweliad a thystysgrifau
 • Ariannu costau teithio i gyfweliadau, lleoliadau gwaith a hyfforddiant

Beth am gofrestru heddiw? Bydd mentor yn cael ei neilltuo i chi, fydd yn eich cefnogi i gyrraedd eich nodau.

Cysylltwch â ni: Sir Ddinbych yn Gweithio

Logo Cymunedau am Waith a Mwy

Logo Wedi'i Yrru Gan Ffyniant Bro