Safon a chyflwr tai

Sut i roi gwybod am gyflwr gwael tŷ ac am eiddo gwag.

Services and information

Safonau tai preifat

Beth i'w ddisgwyl yn eich tŷ cyngor.

Safonau tai preifat

Safonau i’w disgwyl yn eich tŷ rhent preifat.

Rhoi gwybod am eiddo gwag neu adfeiliedig

Rhowch wybod i ni os ydych chi'n pryderu ynghylch eiddo gwag neu adfeiliedig.

Atgyweiriadau tai cymdeithasol

Gwneud cais am waith trwsio i tai cymdeithasol.