Biliau treth y cyngor a hysbysiadau budd-dal ar-lein

Bydd gennych y dewis o dderbyn eich biliau treth y cyngor neu hysbysiadau budd-dal ar-lein os yw eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn symudol cyfredol gennym.

Beth fydd yn digwydd

Os yw eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn symudol cyfredol gennym, byddwn yn anfon e-bost i chi gyda dolen i’ch bil treth y cyngor neu hysbysiad fudd-dal.

Pan fyddwch yn agor yr bil neu hysbysiad, byddwch yn derbyn cod gwirio drwy neges destun SMS i’ch ffôn symudol. 

Ar ôl mewnbynnu eich cod gwirio yn gywir gellwch agor a gweld eich bil neu hysbysiad, ac ni fyddwn yn ei anfon i chi drwy’r post.  

Ychwanegu, gwirio neu roi’ch manylion diweddaraf

Gallwn anfon biliau neu hysbysiadau i chi y ffordd yma os yw eich cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffôn symudol cyfredol gennym yn unig. Os ydych eisiau ychwanegu, gwirio neu roi eich manylion cyswllt diweddaraf, cysylltwch ag adran treth y cyngor neu’r adran fudd-daliadau.

Derbyn bil neu hysbysiad drwy’r post

Gellwch dderbyn bil neu hysbysiad drwy’r post os yw’n well gennych. Os ydych yn dewis peidio ag agor eich bil nei hysbysiad ar-lein o fewn 48 awr, byddwn yn anfon eich bil treth y cyngor neu hysbysiad fudd-dal drwy’r post.

Manteision biliau a hysbysiadau ar-lein

Bydd derbyn eich biliau a hysbysiadau ar-lein yn golygu eich bod yn derbyn eich biliau yn fwy prydlon ac yn effeithlon, yn ogystal â lleihau costau postio.

Bydd hefyd yn gymorth tuag at gyflawni ein nod o fod yn gyngor di-garbon net ac ecolegol gadarnhaol erbyn 2030.