Urddas mislif

Period Dignity

Gwasanaeth Tanysgrifiad - Urddas Mislif

Ydych chi'n byw yn Sir Ddinbych mewn aelwyd incwm isel?

Ydych chi’n mynychu Ysgol yn Sir Ddinbych?

Os ydych chi, gallech chi fod yn gymwys i gael cynnyrch mislif yn rhad ac am ddim, naill ai rhai y gallwch eu hailddefnyddio neu rai ecogyfeillgar danfon yn syth at eich drws.

Mae Sir Ddinbych, drwy Grant Urddas Mislif Llywodraeth Cymru, wedi sicrhau cyllid i gefnogi teuluoedd a phobl ifanc yn Sir Ddinbych i gael mynediad at gynnyrch mislif yn rhad ac am ddim. Rydym wedi ffurfio partneriaeth â Hey Girls i ddarparu'r gwasanaeth hwn. Gallwch ddod o hyd i lawer o wybodaeth ddefnyddiol ar wefan Hey Girls (gwefan allanol).

Mae’r holl gynnyrch yn ecogyfeillgar ac yn ddi-blastig.

Os hoffech chi gofrestru ar gyfer y gwasanaeth tanysgrifio am ddim, lle gallwch chi ddewis cynnyrch y gallwch ei ailddefnyddio / ei ddefnyddio unwaith a’i daflu, yna ewch i:

Cofrestrwch i gael cynnyrch mislif am ddim (gwefan allanol)

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â perioddignity@denbighshire.gov.uk

Urddas Mislif - Gwasanaeth Mewn Argyfwng

Mae Cyngor Sir Ddinbych, drwy Grant Urddas Mislif Llywodraeth Cymru, wedi sicrhau cyllid i gefnogi trigolion Sir Ddinbych ac ymwelwyr i gael mynediad at gynnyrch mislif mewn argyfwng yn rhad ac am ddim.

Cyflenwir y cynnyrch hyn gan TOTM, brand gofal mislif sydd wedi ennill sawl gwobr sy’n gobeithio ysbrydoli ffyrdd gwell a chynaliadwy o reoli’r mislif. I gael mwy o wybodaeth am TOTM ewch i wefan TOTM (gwefan allanol)

Mae’r unedau arddangos yn cynnwys amrywiaeth o gynnyrch glanweithdra am ddim, ac maent ar gael mewn nifer o doiledau mewn adeiladau cyhoeddus, gan gynnwys nifer o lyfrgelloedd Cyngor Sir Ddinbych. Mae’r rhain hefyd ar gael mewn Toiledau Hygyrch.

Lleoliadau

Ar hyn o bryd mae gan Sir Ddinbych 15 o leoliadau mewn argyfwng wedi'u cadarnhau o amgylch y sir, sydd ar gael i'r cyhoedd am ddim.

Mae'r rhestr lawn o leoliadau isod:

Dinbych

 • Llyfrgell Dinbych, Sgwâr y Neuadd, Dinbych LL16 3NU
 • Prosiect Ieuenctid Dinbych, HWB Dinbych, Ffordd y Ffair, Dinbych, LL16 3RG

Prestatyn

 • Canolfan Ieuenctid Prestatyn, Dawson Drive, Prestatyn, LL19 8SY
 • Llyfrgell Prestatyn, 21 Rhodfa’r Brenin, Prestatyn, LL19 9AA

Rhuddlan

Llyfrgell Rhuddlan, 9 Vicarage Lane, LL18 2UE

Y Rhyl

 • Hafan Deg, Cwrt y Gofeb Ryfel, Grange Road, y Rhyl, LL18 4BS
 • Llyfrgell y Rhyl, Stryd yr Eglwys, y Rhyl, LL18 3AA
 • Salvation Army y Rhyl, 16 Windsor Street, y Rhyl, Cymru, LL18 1BW
 • Canolfan Oak Tree, Ffordd Las, y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 2HN
 • Prosiect Pobl Ifanc Gorllewin y Rhyl, 17 Bedford Street, y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 1SY

Rhuthun

 • Carchar Rhuthun, Stryd Clwyd, Rhuthun, LL15 1HP
 • Llyfrgell Rhuthun, Stryd y Llys, Rhuthun, LL15 1DS

Corwen

Llyfrgell Corwen, Ffordd Llundain, Corwen, LL21 0DR

Llangollen

Llyfrgell Llangollen, Heol y Castell, Llangollen, LL20 8NU

Llanelwy

Llyfrgell Llanelwy, Y Ro, LL17 0LU

Gall sefydliadau trydydd sector megis elusennau, canolfannau cymuned a sefydliadau sector cyhoeddus, gofrestru i ddod yn lleoliad mewn argyfwng trwy gwblhau ffurflen ar-lein isod:

Cyngor Sir Ddinbych Urddas Mislif - Mewn Argyfwng: Ffurflen Archebu Cyflenwad

Mae croeso i leoliadau sydd heb fynediad i’r cyhoedd ond yn gwasanaethu ardal neu gymuned benodol, gysylltu â ni i drafod os allent hefyd dderbyn unedau arddangos mewn argyfwng trwy anfon e-bost at y tîm ar perioddignity@denbighshire.gov.uk.

Dillad Isaf ar gyfer Ymarfer Corff

Mae Dillad Isaf ar gyfer Ymarfer Corff (Pants for PE) yn fenter wedi’i hariannu gan Grant Urddas Mislif Llywodraeth Cymru, sydd ar gael i bob grŵp a chlwb chwaraeon a chanolfan hamdden yn Sir Ddinbych. Mae hefyd ar gael i bob oedran.

Os ydych chi’n gwneud neu’n ymwneud â chwaraeon yn Sir Ddinbych, yna fe allwch chi fod yn gymwys i gael pâr o ‘Period Pants’ am ddim (sydd fel rheol yn costio £20.85 yn cynnwys P&P) i’w gwisgo tra’r ydych chi’n gwneud eich gweithgareddau.

Y cwbl sydd arnoch chi angen ei wneud ydi llenwi’r ffurflen gofrestru yma:

Ffurflen Gofrestru Talebau Dillad Isaf ar gyfer Chwaraeon

Pan fydd eich cais wedi’i gymeradwyo byddwch yn cael cod taleb ar e-bost i’w ddefnyddio wrth ddesg dalu gwefan Hey Girls (gwefan allanol)

Os hoffech chi ddarparu adborth ar ôl gwisgo’r dillad isaf, yna cysylltwch â ni ar perioddignity@denbighshire.gov.uk