Beth ddylwn i ei wneud â chlytiau?

Os ydych chi’n defnyddio clytiau tafladwy, gallwch eu rhoi yn eich bin gwastraff cyffredinol du.

Gweler: Gwastraff clinigol: Padiau anymataliaeth a chlytiau

Bin gwastraff cyffredinol du

Bin gwastraff cyffredinol du.