Beth ddylwn i ei wneud â thuniau?

Tuniau bach

Ailgylchwch duniau bach a chaniau diod yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sach ailgylchu glir.

Tuniau mwy

Ailddefnyddiwch duniau mwy neu fynd â nhw i’ch Parc Ailgylchu a Gwastraff lleol.

Gallwch ailgylchu cynwysyddion bwyd o ddur (dim mwy na 5 litr/5kg o bwysau net), fel tuniau bisgedi addurniadol, yn eich bin glas neu sachau ailgylchu clir.

Tybiau tecawê plastig

Rhowch ddŵr dros dybiau tecawê plastig a rhowch nhw yn eich bin ailgylchu cymysg glas neu sachau ailgylchu clir.

Bin ailgylchu cymysg glas

Bin ailgylchu cymysg glas.

Sach Ailgylchu Clir

Sachau ailgylchu clir.