Isetholiadau

Cynhelir isetholiadau pan fo sedd yn mynd yn wag rhwng etholiadau. Gall hyn ddigwydd ar unrhyw lefel o lywodraeth, o gynghorau tref a chymuned a chynghorau sir i lywodraeth genedlaethol. Mae seddi yn mynd yn wag pan fo aelod yn ymddiswyddo, yn marw neu’n cael ei ddiarddel am beidio â mynychu cyfarfodydd am gyfnod o 6 mis.

Rhybudd o isetholiad - Cyngor Cymuned Bryneglwys

Bydd is-etholiad yn cymryd lle ar gyfer un cynghorydd i gynrychioli sedd wag ar Gyngor Cymuned Bryneglwys, yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd Anita Bailey.

Dylai unrhyw berson sy’n dymuno ymgeisio yn yr is-etholiad gysylltu â’r Swyddog Canlyniadau yng Nghyngor Sir Ddinbych ar 01824 706114 er mwyn gwneud cais am bapurau enwebu.

Dylai’r dogfennaeth gael eu dychwelyd yn uniongyrchol at y Swyddog Canlyniadau neu ei dirprwy yn Neuadd y Sir, Rhuthun erbyn 4pm ddydd Gwener, 6 Gorffennaf.

Os oes mwy nag un enw’n dod i law, bydd yr etholiad yn cymryd lle ddydd Iau, 2 Awst, gyda’r Orsaf Bleidleisio yn Neuadd bentref Bryneglwys.

Gweld y Rhybudd Etholiad Cyngor Cymuned Bryneglwys

Rhybudd o is-etholiad – Ward Derwen – Cyngor Tref y Rhyl

Bydd is-etholiad yn cymryd lle ar gyfer un cynghorydd i gynrychioli sedd wag ar gyfer ward Derwen ar Gyngor Tref y Rhyl, yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd Ellie Jones.

Dylai unrhyw berson sy’n dymuno ymgeisio yn yr is-etholiad gysylltu â’r Swyddog Canlyniadau yng Nghyngor Sir Ddinbych ar 01824 706114 er mwyn gwneud cais am bapurau enwebu.

Dylai’r dogfennaeth gael eu dychwelyd yn uniongyrchol at y Swyddog Canlyniadau neu ei dirprwy yn Neuadd y Sir, Rhuthun erbyn 4pm ddydd Gwener, 6 Gorffennaf.

Os oes mwy nag un enw’n dod i law, bydd yr etholiad yn cymryd lle ddydd Iau, 2 Awst, gyda’r Orsaf Bleidleisio yn Ysgol Dewi Sant.

Gweld y Rhybudd Etholiad Cyngor Tref Y Rhyl, Ward Derwen