Isetholiadau

Hysbysiad o Etholiad

  • Ward Etholiadol Cyngor Sir Ddinbych – De-orllewin Y Rhyl
  • Cyngor Tref y Rhyl - Ward Cefndy

Dyddiad yr Etholiad: Dydd Iau 7 Rhagfyr 2023

Mae seddi yn mynd yn wag pan fo aelod

  • yn ymddiswyddo
  • yn marw
  • ei ddatgan yn fethdalwr
  • neu’n cael ei ddiarddel am beidio â mynychu cyfarfodydd am gyfnod o 6 mis