Isetholiadau


Cynhelir isetholiadau pan fo sedd yn mynd yn wag rhwng etholiadau. Gall hyn ddigwydd ar unrhyw lefel o lywodraeth, o gynghorau tref a chymuned a chynghorau sir i lywodraeth genedlaethol. 

Mae seddi yn mynd yn wag pan fo aelod

  • yn ymddiswyddo
  • yn marw
  • ei ddatgan yn fethdalwr
  • neu’n cael ei ddiarddel am beidio â mynychu cyfarfodydd am gyfnod o 6 mis