Isetholiadau

Rhybudd Etholiad: Cyngor Tref Rhuthun

Rhybudd Etholiad: Cyngor Tref Rhuthun (PDF, 121KB)

Cynhelir isetholiadau pan fo sedd yn mynd yn wag rhwng etholiadau. Gall hyn ddigwydd ar unrhyw lefel o lywodraeth, o gynghorau tref a chymuned a chynghorau sir i lywodraeth genedlaethol.

Mae seddi yn mynd yn wag pan fo aelod

  • yn ymddiswyddo
  • yn marw
  • ei ddatgan yn fethdalwr
  • neu’n cael ei ddiarddel am beidio â mynychu cyfarfodydd am gyfnod o 6 mis

Rhanbarth Etholiadol Cyngor Tref Dinbych a Chyngor Tref y Rhyl

Datganiad am y personau a enwebwyd Cyngor Tref Dinbych (Ward Y Canol) (PDF, 111KB)

Datganiad am y personau a enwebwyd Cyngor Tref Y Rhyl (Ward Bryn Hedydd) (PDF, 185KB)

Mae'r Swyddog Canlyniadau yng Nghyngor Sir Dinbych yn dymuno rhoi gwybod i breswylwyr am 2 is-etholiad.

Rhybudd Etholiad: Cyngor Tref Dinbych (Ward y Canol) a Chyngor Tref y Rhyl (Ward Bryn Hedydd) (PDF, 146KB)

Cynhelir etholiad am 1 Cynghorydd Tref ar gyfer pob ardal etholiadol a enwir uchod ddydd Iau 6 Mai 2021.