Isetholiadau

Cynhelir isetholiadau pan fo sedd yn mynd yn wag rhwng etholiadau. Gall hyn ddigwydd ar unrhyw lefel o lywodraeth, o gynghorau tref a chymuned a chynghorau sir i lywodraeth genedlaethol. Mae seddi yn mynd yn wag pan fo aelod yn ymddiswyddo, yn marw neu’n cael ei ddiarddel am beidio â mynychu cyfarfodydd am gyfnod o 6 mis.

Cyngor Cymuned Bryneglwys

Cynhelir etholiad am un Cynghorydd Cymuned dros Cyngor Cymuned Bryneglwys. 

Os bydd etholiad, cynhelir y bleidlais ar Ddydd Iau, 13 Rhagfyr 2018.

Gweld y Rhybudd Etholiad Cyngor Cymuned Bryneglwys