Isetholiadau

Cynhelir isetholiadau pan fo sedd yn mynd yn wag rhwng etholiadau. Gall hyn ddigwydd ar unrhyw lefel o lywodraeth, o gynghorau tref a chymuned a chynghorau sir i lywodraeth genedlaethol. Mae seddi yn mynd yn wag pan fo aelod yn ymddiswyddo, yn marw neu’n cael ei ddiarddel am beidio â mynychu cyfarfodydd am gyfnod o 6 mis.

Cyngor Tref Prestatyn

Bydd isetholiad yn cymryd lle i lenwi swydd wag i gynrychioli ward Gogledd Orllewin Prestatyn ar y Cyngor Tref, yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd Martyn Poller.

Bydd unrhyw un sy’n dymuno ymgeisio yn yr isetholiad gysylltu â’r Swyddog Canlyniadau yng Nghyngor Sir Ddinbych ar 01824 706114 (e-bost: etholiadau@sirddinbych.gov.uk) er mwyn gwneud cais am ddogfennau enwebiad.

Bydd angen i’r dogfennau gael eu cwblhau a’u cyflwyno i’r Swyddog Canlyniadau neu ei dirprwy yn Neuadd y Sir, Rhuthun erbyn 4pm ddydd Gwener, 31 Ionawr.  Os oes mwy nag un enw yn dod i law, bydd yr isetholiad yn cymryd lle ddydd Iau, 27 Chwefror yng Nghanolfan Gymunedol Jubilee yn Seabank Drive.