Etholiadau cyngor sir (etholiadau lleol)  

Mae gan Sir Ddinbych 48 cynghorydd sir yn cynrychioli 29 ward etholiadol. Caiff cynghorwyr sir eu hethol yn yr etholiadau llywodraeth leol a gynhelir bob pum mlynedd.

Dod o hyd i’ch Cynghorydd Sir

Cynhaliwyd etholiadau cynghorydd sir blaenorol ddydd Iau 5 Mai 2022.

Edrychwch ar ganlyniadau’r etholiad cyngor sir

Pleidleisio

Er mwyn pleidleisio mewn etholiad cyngor lleol yng Nghymru, mae’n rhaid i chi fod wedi’ch cofrestru i bleidleisio, yn 16 oed neu hŷn ar ddiwrnod y bleidlais, ac un o’r canlynol:

  • yn ddinesydd Prydeinig
  • yn Ddinesydd Gwyddelig neu Ddinesydd yr UE sy’n byw yn y DU
  • yn ddinesydd o'r Gymanwlad sydd â chaniatâd i ddod i mewn i’r DU neu aros yno, neu nad oes angen caniatâd arnoch
  • yn ddinesydd gwlad arall sy’n byw yng Nghymru neu’r Alban, sydd â chaniatâd i ddod i mewn i’r DU neu aros yno, neu nad oes angen caniatâd arnoch; ac
  • ddim yn destun anghymhwyster cyfreithiol i bleidleisio

Dod o hyd i orsaf bleidleisio