Priodasau a Phartneriaethau Sifil mewn Swyddfa Gofrestru

Gall seremonïau priodas sifil neu bartneriaeth sifil ddigwydd yn swyddfa gofrestru’r Rhyl neu mewn Lleoliad Cymeradwy

Y seremoni

Nid oes gan seremoni priodas sifil unrhyw gynnwys crefyddol, ond gallwch ychwanegu cyffyrddiadau unigol fel cerddoriaeth anghrefyddol a darlleniadau ychwanegol at y geiriad cyfreithiol. Gallwch hefyd gymryd fideo o’r seremoni.

Caiff Partneriaeth Sifil ei ffurfio drwy arwyddo’r atodiad partneriaeth sifil. Gall parau sy’n dymuno gwneud trefniadau ar gyfer seremoni anghrefyddol gysylltu á ni.