Priodasau a Phartneriaethau Sifil mewn Swyddfa Gofrestru

Gall seremonïau priodas sifil neu bartneriaeth sifil ddigwydd yn swyddfa gofrestru’r Rhyl neu Ruthun neu mewn Lleoliad Cymeradwy

Newidiadau i wasanaeth Cofrestru yn Sir Ddinbych

Ailddechreuodd seremonïau o 3 Awst. Fodd bynnag, oherwydd yr angen i arsylwi ymbellhau cymdeithasol, bydd newidiadau i'r ffordd y cynhelir seremonïau.

  • Ar gyfer seremonïau swyddfa gofrestru, dim ond eich 2 dyst sy'n gallu bod yn bresennol, heb unrhyw westeion eraill.
  • Ar gyfer seremonïau lleoliad, cysylltwch â'r lleoliad a sicrhewch y byddant ar agor ar ddiwrnod y seremoni a gwirio unrhyw reolau diwygiedig sydd ganddynt, gan gynnwys nifer y gwesteion a ganiateir, y mae'n rhaid eu cael drwy wahoddiad yn unig.
  • Cofiwch y gallai ein holl gyngor fod yn agored i newid heb rybudd

Mae hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil ar gael ar sail achosion unigol. Rhoddir blaenoriaeth i'r cyplau hynny sydd â seremonïau wedi'u harchebu ar gyfer 2020.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Y seremoni

Nid oes gan seremoni priodas sifil unrhyw gynnwys crefyddol, ond gallwch ychwanegu cyffyrddiadau unigol fel cerddoriaeth anghrefyddol a darlleniadau ychwanegol at y geiriad cyfreithiol. Gallwch hefyd gymryd fideo o’r seremoni.

Caiff Partneriaeth Sifil ei ffurfio drwy arwyddo’r atodiad partneriaeth sifil. Gall parau sy’n dymuno gwneud trefniadau ar gyfer seremoni anghrefyddol gysylltu á ni.