Priodasau a Phartneriaethau Sifil mewn Swyddfa Gofrestru

Gall seremonïau priodas sifil neu bartneriaeth sifil ddigwydd yn swyddfa gofrestru’r Rhyl neu Ruthun neu mewn Lleoliad Cymeradwy

Newidiadau i wasanaeth Cofrestru yn Sir Ddinbych

Seremonïau:

  • Ar gyfer seremonïau Swyddfa Gofrestru, dim ond eich 2 dyst fydd yn gallu bod yn bresennol, heb unrhyw westeion eraill.
  • Gall seremonïau a gynhelir mewn ystafell drwyddedig Sir Ddinbych fynd ymlaen gyda niferoedd cyfyngedig
    • Ystafell Glan Y Môr: Uchafswm pobl yn yr ystafell 14
    • Ystafell Bro Famau: Uchafswm pobl yn yr ystafell 19
  • Sylwch y gallai ein holl gyngor newid heb rybudd.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Y seremoni

Nid oes gan seremoni priodas sifil unrhyw gynnwys crefyddol, ond gallwch ychwanegu cyffyrddiadau unigol fel cerddoriaeth anghrefyddol a darlleniadau ychwanegol at y geiriad cyfreithiol. Gallwch hefyd gymryd fideo o’r seremoni.

Caiff Partneriaeth Sifil ei ffurfio drwy arwyddo’r atodiad partneriaeth sifil. Gall parau sy’n dymuno gwneud trefniadau ar gyfer seremoni anghrefyddol gysylltu á ni.