Harbwr y Rhyl: Ein gwasanaethau

Cyfleusterau Iard Gychod

Harbwr y Rhyl: Cyfleusterau iard gychod

Mae Harbwr Y Rhyl yn cynnig cyfleusterau codi allan a storio ar gyfer cychod hwylio a chychod pŵer gan ddefnyddio ein hoffer codi symudol ymsuddol. Ceir mynediad at ein iard ddiogel gysgodol drwy giât electronig sy'n defnyddio system ffob sy'n cael ei monitro. Mae ynni glannau a dŵr ffres ar gael drwy'r iard.

Parc Cychod

Parcio a lansio

Harbwr y Rhyl: Parcio a Lansio

Mae'n pecyn Parcio a Lansio yn cynnig storio cychod ar drelars am 12 mis, gyda gwasanaeth lansio ac adfer diderfyn gan ein tractor. Yn ystod yr haf rydym yn gweithredu rhwng 08:00 - 20:00 (yn ddibynnol ar y llanw) ac mae mynediad ar gael 2.5 awr bob ochr i'r llanw uchel.

Parcio a Lansio.

Angorfeydd

Harbwr y Rhyl: Angorfeydd

Mae'n angorfeydd blaen a chefn ar gael syn 8 metr, 10 metr neu 12 metr - ac mae ychydig o ddocfeydd pontŵn hefyd ar gael. Sylwch os gwelwch yn dda mai Harbwr sy'n sychu yw Harbwr Y Rhyl, ac mae'r holl ddocfeydd ac angorfeydd yn sychu ar lanw isel.

Ffioedd angori

Cysylltu â ni

Swyddfa'r Harbwr
Lôn Trwyn Horton
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 5AX

Ffôn: 01824 708400

E-bost: rhyl.harbour@denbighshire.gov.uk