Canolfannau Croeso a Phwyntiau Gwybodaeth i Dwristiaid

Canolfannau Croeso

Mae Canolfannau Twristiaeth yn llefydd gydag aelodau staff ar gael i ddarparu ymwelwyr gyda gwybodaeth ar lety, atyniadau a gwybodaeth gyffredinol amdan dwristiaeth yr ardal.

Canolfan Groeso Llangollen

Y Capel,
Castle Street,
Llangollen,
LL20 8NY

Ffôn: 01978 860828

Canolfan Groeso Llangollen: Amseroedd agor
DiwrnodAmseroedd agor
Dydd Llun 9.30yb i 5yh
Dydd Mawrth 9.30yb i 5yh
Dydd Mercher 9.30yb i 5yh
Dydd Iau 9.30yb i 5yh
Dydd Gwener 9.30yb i 5yh
Dydd Sadwrn 9.30yb i 5yh
Dydd Sul 9.30yb i 4yh

Cyfryngau cymdeithasol


Canolfan Groeso y Rhyl

Y Pentref,
Rhodfa'r Gorllewin,
y Rhyl,
LL18 1HZ

Ffôn: 01745 344515

Canolfan Groeso y Rhyl: Amseroedd agor
Diwrnod Amseroedd agor
Dydd Llun 1yh i 4yh
Dydd Mawrth 9.30yb i 4yh 
Dydd Mercher 9.30yb i 4yh 
Dydd Iau 9.30yb i 4yh 
Dydd Gwener 9.30yb i 12.30yh
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul Ar gau

Cyfryngau cymdeithasol

Pwyntiau Gwybodaeth i Dwristiaid

Mae Pwyntiau Twristiaeth yn bwyntiau di-griw gyda llyfrynnau twristiaeth amdan lety, atyniadau a gweithgareddau yn yr ardal. Mae Pwyntiau Gwybodaeth i Dwristiaid yn:

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.