Awtistiaeth

Gwybodaeth am awtistiaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl awtistig a’u teuluoedd.

Services and information

Beth yw Awtistiaeth? (gwefan allanol)

Gwyliwch fideo a grëwyd gan y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol a ddyluniwyd i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am awtistiaeth.

Cefnogaeth leol i bobl awtistig

Gwybodaeth am y gwasanaethau, gweithgareddau a chefnogaeth yn lleol i bobl awtistig a’u teuluoedd.

Asesiadau diagnostig ar gyfer awtistiaeth

Dysgwch am y canllawiau y mae gweithwyr proffesiynol yn eu dilyn a pha dimau sydd yn gyfrifol am asesiadau diagnostig ar gyfer awtistiaeth.

Awtistiaeth Cymru (gwefan allanol)

Mae safle Awtistiaeth Cenedlaethol Cymru yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau penodol am awtistiaeth i bobl awtistig, eu teuluoedd ac i staff sydd yn cefnogi pobl awtistig.

Hyfforddiant awtistiaeth (gwefan allanol)

Dysgwch am y modiwlau e-ddysgu sydd wedi cael eu cynhyrchu ar y cyd gan y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol.

Llinell Gymorth C.A.L.L. Cymru (gwefan allanol)

Mae Llinell Gymorth C.A.L.L yn darparu llinell wrando gyfrinachol sydd yn lle diogel i siarad am faterion sy’n ymwneud â niwrowahaniaeth.

Cefnogaeth i ofalwyr a rhieni

Dysgwch fwy am y gefnogaeth i ofalwyr a rhieni plant awtistig.

Llywodraeth Cymru: Awtistiaeth (gwefan allanol)

Gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth (gwefan allanol)

Yr ystod ac ansawdd o wasanaethau Awtistiaeth y dylai awdurdodau lleol, byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau eu darparu yn eu hardaloedd lleol.