Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2018-2033

Mae gwybodaeth am Gynllun Datblygu Lleol Newydd 2018 - 2033 i’w gweld isod.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd

Dysgwch am beth sy’n digwydd â’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Trosolwg

Gwybodaeth am y paratoadau sydd ar fynd ar gyfer y CDLl newydd.

Cam y Strategaeth a Ffefrir / Dogfen cyn i’r cyhoedd ei harchwilio

Manylion y strategaeth lefel uchel gan gynnwys lefelau’r twf a’r gwasgariad.

Safleoedd Posib’

Safleoedd Posib’ ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2018 - 2033Safleoedd Posib’ ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2018 - 2033.

Cam Archwilio gan y Cyhoedd

Mae’r Cynllun i’w archwilio gan y cyhoedd yn cynnwys manylion y strategaeth, polisïau a dyraniadau tir.