Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2018-2033

Mae gwybodaeth am Gynllun Datblygu Lleol Newydd 2018 - 2033 i’w gweld isod.

CDLl Ddiweddariad Covid-19

Rydym yn gweithio i ddatblygu tystiolaeth dechnegol gefndirol ar gyfer CDLl Newydd Sir Ddinbych, ond mae’r argyfwng Covid-19 presennol yn effeithio ar wneud penderfyniadau, ymgysylltu â’r cyhoedd a gwaith maes, felly bydd yn rhaid i ni adolygu’r amserlen ar gyfer y CDLl Newydd a nodwyd yn ein Cytundeb Darparu.

Byddwn yn adolygu’r Cytundeb Darparu pan fyddwn yn gwybod mwy am y cyfyngiadau sy’n cael eu codi.

Services and information

Trosolwg

Gwybodaeth am y paratoadau sydd ar fynd ar gyfer y CDLl newydd.

Cam y Strategaeth a Ffefrir / Dogfen cyn i’r cyhoedd ei harchwilio

Manylion y strategaeth lefel uchel gan gynnwys lefelau’r twf a’r gwasgariad.

Safleoedd Posib’

Safleoedd Posib’ ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2018 - 2033Safleoedd Posib’ ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2018 - 2033.

Safleoedd ymgeisiol ychwanegol

Safleoedd Ymgeisiol Ychwanegol ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2018 tan 2033.