Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2018-2033

Mae gwybodaeth am Gynllun Datblygu Lleol Newydd 2018 - 2033 i’w gweld isod.

Services and information

Trosolwg

Gwybodaeth am y paratoadau sydd ar fynd ar gyfer y CDLl newydd.

Cam y Strategaeth a Ffefrir / Dogfen cyn i’r cyhoedd ei harchwilio

Manylion y strategaeth lefel uchel gan gynnwys lefelau’r twf a’r gwasgariad.

Safleoedd Posib’

Safleoedd Posib’ ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2018 - 2033Safleoedd Posib’ ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2018 - 2033.

Safleoedd ymgeisiol ychwanegol

Safleoedd Ymgeisiol Ychwanegol ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2018 tan 2033.