Cynllun Datblygu Lleol Newydd: Cam y Strategaeth a Ffefrir / cyn i’r cyhoedd ei harchwilio

Cam cyn-adneuo datblygu cynllun yw'r cam ffurfiol cyntaf lle gall y cyhoedd gyflwyno eu sylwadau. Cafwyd ymgynghoriad rhwng 8 Gorffennaf 2019 a 30 Awst 2019.

Y dogfennau a oedd ar gael ar gyfer ymgynghori oedd y Drafft y Strategaeth a Ffefrir, yr Arfarniad o Gynaliadwyedd a’r Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd.

Cymeradwywyd y Strategaeth a Ffefrir, fel y’i diwygiwyd yn yr adroddiad i’r Cyngor ar 9 Mai 2023, gan y Cyngor ar 9 Mai 2023. Cymeradwywyd y Strategaeth a Ffefrir i lunio sylfaen ar gyfer datblygu’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd i’w archwilio gan y cyhoedd 2018 i 2033 ar gyfer ymgynghoriad.

Dogfennau cyn i’r cyhoedd archwilio’r Cynllun

Croesawyd yr ymatebion ar:

Papurau Cefndir y Strategaeth a Ffefrir / cyn i’r cyhoedd ei harchwilio

Defnyddiwyd y dogfennau hyn i ddatblygu’r Strategaeth a Ffefrir ac maent yn cael eu darparu er gwybodaeth.

Tystiolaeth Gefndir

Mae’r dogfennau hyn yn ffurfio’r sail dystiolaeth ar gyfer y Strategaeth a Ffefrir ac maent yn cael eu darparu er gwybodaeth.

Beth nesaf?

Mae’r holl ymatebion wedi’u hystyried a byddant yn dylanwadu ar ddatblygiad y ‘Cynllun i’w archwilio gan y cyhoedd’. Mae’r cynllun i’w archwilio gan y cyhoedd yn ddrafft llawn o’r Cynllun Datblygu Lleol a bydd yn cynnwys yr holl bolisïau lleol a dyraniadau safleoedd.