Siarter cydymffurfiaeth cynllunio: cynnwys a rhagair

Cynnwys

Rhagair

Fel yr Aelod Arweiniol dros Gynllunio, Gwarchod Y Cyhoedd, Cymunedau Mwy Diogel a Cham-Drin Domestig, rwy’n croesawu’r cynhyrchiad a defnydd o’r siarter defnyddiol iawn hon. Mae hon wedi’i datblygu mewn ymgynghoriad â nifer o’n Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned ar draws y Sir a'r bwriad yw i arwain y rheiny sydd yn rhan o'r broses cydymffurfio â chynllunio. Mae’n bwysig iawn bod y Cyngor yn parhau i gymryd dull cymesur tuag at reoliad, gan geisio cydbwyso diogelu'r amgylchedd gyda chefnogaeth busnes a thwf. Mae’r siarter hwn yn rhoi cyngor defnyddiol i’r rheiny sydd yn gwneud cwynion ynghylch torri rheolaeth gynllunio o bosib ac i rheiny sydd wedi torri rheolaeth gynllunio. Mae'r broses cydymffurfio â chynllunio yn gymhleth ac yn aml iawn yn cymryd llawer o amser. Rwy’n gobeithio bod y siarter hwn yn arwain y rheiny sydd ynghlwm ac yn rheoli disgwyliadau rôl y Cyngor yn hynny.

Councillor Mark Young

Cynghorydd Mark Young, Ebrill 2022