Ailstrwythuro a newid

Mae natur a rôl y cyngor yn newid yn gyson. Mae’n hanfodol fod newid yn cael ei reoli’n effeithiol er mwyn sicrhau ei weithredu’n llwyddiannus o fewn y sefydliad.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Rheoli newid

Gwybodaeth am reoli newid.

Gwerthuso swyddi a pharu swyddi

Gwybodaeth am werthuso swyddi a pharu swyddi.

Adleoli

Ein polisi yw sicrhau diogelwch cyflogaeth ein gweithwyr cymaint ag sy'n bosib.

Colli swydd

Gwybodaeth am ddiswyddo.

Ailstrwythuro

Gwybodaeth am ailstrwythuro.